Urban & Landscape
Architecture

Holbergskolen

Holberskolens  store træer var blandt nogle af de kvaliteter, som skolens udearealer på forhånd rummede, og som LYTT derfor har valgt at bevare i det nye design sammen med et nyere legeområde i skolens indre gård.

Holberskolen er beliggende i København NV nær Utterslev Mose. Skolen har således mange grønne områder i lokalområdet og fremstår generelt som en grøn skole med græsarealer, beplantning og flere store træer, som skaber rum, giver skygge og bidrager med atmosfære mellem skolens bygninger. Skolebygningerne er placeret på forskellige niveauer, som giver skolen en karakteristisk rumopdeling på 3 niveauer. 

Terrænspring og niveauer er med til at skabe nicher og har stor legeværdi for skolens børn, men rummede dog en række udfordringer i forhold til tilgængelighed og opstuvning af vand. Dertil var der et stort behov for renovering af belægninger, plantebede, kloakeringssystem, støttemure og ramper. Visionen har været at skabe en hel og tilgængelig skole med udgangspunkt i de eksisterende kvaliteter og niveauopdelinger. Den terrasserede skolegård er blevet forvandlet, og med det er der blevet skabt nye spændende udendørsfaciliteter med mere tidssvarende opholdsarealer. Der har været stort fokus på udearealer, der kan tilbyde rammer for differentierede lege- og opholdsmuligheder, og som samtidig tilgodeser forskellige børns behov for både vild leg og en stille pause. 

Derudover er uderummene blevet gentænkt, så det nu er blevet nemmere og mere naturligt at inddrage arealerne til udeundervisning, der kan stimulere børnenes nysgerrighed ved at tilbyde alternative læringsmiljøer. Holbergskolens problemer med ophobning af regnvand er blevet løst ved at klimasikre skolen, så den kan håndtere regnvand på egen grund i skybrudssituationer. Der er arbejdet konkret med både forsinkelse og nedsivning på skolens udearealer, bl.a. ved at udnytte skolens niveauopdeling. 

I forbindelse med cykelparkeringen er der blevet etableret et LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand), så den overskydende regnvand løber ned i et etableret regnvandsanlæg i form af bede. LYTT Architecture er en del af det strategiske partnerskab TRUST. Sammen med vores fem partnere bygger og ombygger vi en lang række skoler og daginstitutioner i København. Det sker inden for rammerne af en 4-årig rammeaftale med Københavns Kommune, som TRUST-partnerskabet vandt i 2016. Partnerskabet TRUST består, ud over LYTT, af Nøhr & Sigsgaard, Enemærke & Petersen, DOMINIA, Norconsult og KANT.

Vinder af Årets Skolebyggeri 2019

Sted

København

Bygherre

Københavns Kommune

Udført

2017 - 2019

Rolle

Fagrådgiver for landskab

Areal

2000 m2

Samarbejdspartner

TRUST samarbejdet
  • Brugerinddragelse
  • Helhedsplan
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udførelse

Relateret

Multianvendelige lege- og læringsarealer i forbindelse med prisvindende skolebyggeri. Bygherre: Aarhus Kommune