Urban & Landscape
Architecture

Lisbjerg byudvikling

LYTT Architecture er rådgiver for udviklingen af landskab, grønne og rekreative områder samt inviterende byrum i Aarhus Kommunes store prestigeprojekt Fremtidens Lisbjerg, der over de næste årtier skal udvikle Lisbjerg til en tæt og levende by med erhverv og boliger med plads til op mod 25.000 indbyggere.

LYTT forestår designmanual for vejtypologier, tilgængelighed samt LAR- og afvandingsprincipper for veje og befæstede arealer i den nye by. Derudover har vi udarbejdet et katalog over Lisbjergs læhegn, som en vigtig del af Lisbjergs kulturarv og fortælling om stjerneudskiftningen samt en mulighed for at have store træer i bybilledet fra dag 1. Opgaven indeholder følgende ydelser:
• Udarbejdelse af design-/konceptmanual for gaderum og læhegn
• Udformning og indretning af de første veje og stier
• Terrænkoteplan/terrænregulering bl.a. med formål om at styre regnvandet på terræn
• Regnvandshåndtering / LAR løsninger /skybrudssikring
• Belægningsplan for arealerne langs veje og pladser, som ligger uden for byggefelterne
• Beplantningsplan for arealerne omkring de interne veje i området
• Strategi for bevaring og fremtidssikring af læhegn
• Udformning af grønne områder med fokus på regnvand, rekreativitet og drift
• Grøn kile med regnvandsopsamling

Sted

Lisbjerg, Aarhus

Bygherre

Aarhus Kommune

Udført

2017 - 2019

Rolle

Totalrådgiver

Areal

125 ha
  • Designmanual
  • Belægningsplan
  • Beplantningsplan
  • Projektering
  • LAR
  • Terræn
  • Udbudprojekt

Relateret

Udviklingsplan for fremtidens nye, resiliente bydel i Vejle. Ny Rosborg skal være et attraktivt udflugtsmål og et mangfoldigt og klimatilpasset by- og boligområde. Bygherre: Vejle Kommune