Urban & Landscape
Architecture

Lisbjerg byudvikling

LYTT Architecture er rådgiver for udviklingen af landskab, grønne og rekreative områder samt inviterende byrum i Aarhus Kommunes store prestigeprojekt Fremtidens Lisbjerg, der over de næste årtier skal udvikle Lisbjerg til en tæt og levende by med erhverv og boliger med plads til op mod 25.000 indbyggere.

LYTT forestår designmanual for vejtypologier, tilgængelighed samt LAR- og afvandingsprincipper for veje og befæstede arealer i den nye by. Derudover har vi udarbejdet et katalog over Lisbjergs læhegn, som en vigtig del af Lisbjergs kulturarv og fortælling om stjerneudskiftningen samt en mulighed for at have store træer i bybilledet fra dag 1.

Opgaven indeholder følgende ydelser:
• Udarbejdelse af design-/konceptmanual for gaderum og læhegn
• Udformning og indretning af de første veje og stier
• Terrænkoteplan. Terrænreguleringen har bl.a. til formål at styre regnvandet på terræn og sikre fremtidigt byggeri og anlæg mod skybrudsvand
• Regnvandshåndtering / LAR løsninger /skybrudssikring, der skal sikre veje, stier og grønne arealer mod oversvømmelser med fokus på både æstetik og den efterfølgende driftsituation
• Belægningsplan for arealerne langs veje og pladser, som ligger uden for byggefelterne
• Beplantningsplan for arealerne omkring de interne veje i området med fokus på æstetik og drift
• Strategi for bevaring og fremtidssikring af læhegn
• Udformning af grønne områder med fokus på regnvandshåndtering, reakreativitet og drift
• Grøn kile med regnvandsopsamling
• Udbudsmateriale på gartner- og belægningensentrepriser.

Sted

Lisbjerg, Aarhus

Bygherre

Aarhus Kommune

Udførsel

2017 - igangværende

Entrepriseform

Totalrådgivning

Rolle

Totalrådgiver

Areal

125 ha
  • Designmanual
  • Belægningsplan
  • Beplantningsplan
  • Projektering
  • LAR
  • Terræn

Relateret

Udviklingsplan for fremtidens nye, resiliente bydel i Vejle. Ny Rosborg skal være et attraktivt udflugtsmål og et mangfoldigt og klimatilpasset by- og boligområde.<br> Bygherre: Vejle Kommune