Urban & Landscape
Architecture

Lisbjerg byudvikling

LYTT Architecture er rådgiver for udviklingen af landskab, grønne og rekreative områder samt inviterende byrum i Aarhus Kommunes store prestigeprojekt Fremtidens Lisbjerg, der over de næste årtier skal udvikle Lisbjerg til en tæt og levende by med erhverv og boliger med plads til op mod 25.000 indbyggere.

LYTT forestår designmanual for vejtypologier, tilgængelighed samt LAR- og afvandingsprincipper for veje og befæstede arealer i den nye by. Derudover har vi udarbejdet et katalog over Lisbjergs læhegn, som en vigtig del af Lisbjergs kulturarv og fortælling om stjerneudskiftningen samt en mulighed for at have store træer i bybilledet fra dag 1. Opgaven indeholder følgende ydelser:
• Udarbejdelse af design-/konceptmanual for gaderum og læhegn
• Udformning og indretning af de første veje og stier
• Terrænkoteplan/terrænregulering bl.a. med formål om at styre regnvandet på terræn
• Regnvandshåndtering / LAR løsninger /skybrudssikring
• Belægningsplan for arealerne langs veje og pladser, som ligger uden for byggefelterne
• Beplantningsplan for arealerne omkring de interne veje i området
• Strategi for bevaring og fremtidssikring af læhegn
• Udformning af grønne områder med fokus på regnvand, rekreativitet og drift
• Grøn kile med regnvandsopsamling

Area

Lisbjerg, Aarhus

Area

Aarhus Kommune

Area

2017 - 2019

Area

Totalrådgiver

Area

125 ha
  • Competition proposal
  • Competition proposal
  • Competition proposal
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Competition proposal
  • Application for fonding

Relateret

Development plan for the new, resilient neighbourhood of the future in Vejle. New Rosborg must be an attractive excursion destination and a diverse and climate adapted urban and residential area. Client: Vejle Municipality