Urban & Landscape
Architecture

Øster Hurup

I Himmerland ligger den lille kystby Øster Hurup. Her har LYTT Architecture under et større byomdannelsesprojekt været med til at vende byen mod vandet ved at skabe synergi og forbindelse mellem byens vigtigste funktioner; bymidten, stranden og havnen. 

Projektets byrumsforløb består af tre by- og landskabsrum, plads, promenade og engsti, som tilsammen danner en ny oplevelsesmæssig rygrad i byen, der naturligt leder folk mellem bykerne og havn og samtidig inviterer til ophold, bevægelse og leg. Pladsen er etableret i direkte forlængelse af Havnepladsen og er et centralt, bylivsskabende rum for uformelt ophold samt arrangementer og aktiviteter.

Pladsen, der er byens naturlige ankomstpunkt, styrkes af et rumskabende landskabstræk i form af fire “klitter”, der skaber intimitet og skærmer imod vej og parkering. På pladsen er placeret et nyt vartegn, Tårnet, hvor fra man som besøgende kan kigge ud over havnen og vandet. Tårnet understreger dermed byens identitet som kystby, samtidig med at det aktiverer bypladsen.

Vi har blandt andet udarbejdet nye byrum og forbindelser samt udviklet en trafikplan, og selve promenaden strækker sig fra bymidte til engsti og leder ned mod vandet. Der har i projektet blandt andet været fokus på at skabe bedre forhold for de bløde trafikanter, som sikkert og naturligt ledes ned mod havet. Her giver den nye stibro mulighed for at gå en smuk tur gennem landskabet til vandet og langs vandsiden eller opholde sig på de store plinte, hvor fra man kan nyde udsigten over Kattegat.

Projektet er udviklet på baggrund af en brugerinddragelsesproces og i tæt dialog med projektgruppen.

Sted

Øster Hurup

Bygherre

Mariagerfjord Kommune og Realdania

Udført

2016 - 2019

Rolle

Totalrådgiver

Anlægssum

DKK 10 mio.

Samarbejdspartner

Alectia, Nybyg A/S
  • Idé og program
  • Helhedsplan
  • Skitsering
  • Projektering

Relateret

Modernisering og ny identitet til byens torv og strøg. Bygherre: Guldborgsund Kommune