Urban & Landscape
Architecture

Løgstør Havnefornyelse

Løgstør Havn skal klimasikres, så kaj og bygninger i fremtiden er sikret mod oversvømmelser. LYTT har udarbejdet en byrumsanalyse, hvor der er arbejdet med at binde by og havn bedre sammen, og hvor den nødvendige klimasikring sammentænkes med et attraktivt og rekreativt forløb til glæde for byens borgere og besøgende. 

Løgstør står foran yderligere klimasikring af havnen med forslag til ny læmole, der kan bryde bølgerne. Selvom havnen i Løgstør er sikret til 1,90 m over daglig vande i dag slår bølgerne stadig ind over sikringen, oversvømmer kajen og beskadiger bygninger. Derfor undersøges mulighederne for en ny læmole, som vil bryde bølgerne og skabe et roligt og dybt bassin på indersiden. En sådan vil samtidig skabe helt nye og gunstige vilkår til at udvide det intime havnemiljø i Løgstør.

Visionen er, at havnens eksisterende kvaliteter og byrum skal understreges og forstærkes i stedet for genopfindes. For at danne et sammenhængende og oplevelsesrigt forløb har LYTT tegnet en række nedslag langs havneforløbet i forskellig skala – fra ophold ved identitetsskabende byrumsmøbler til større pladsdannelser med funktioner, hvor livet fortættes. Ved at renovere, forstærke, skabe adgang til vandet og invitere nye funktioner ind skabes attraktive nye byrum.

Area

Løgstør

Area

Vesthimmerlands Kommune

Area

2019-2020

Area

Totalrådgiver

Area

20.000 m2
  • Competition proposal
  • Competition proposal
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding

Relateret

"Marina and more" - a multifunctional and active meeting place, where activity opportunities on both water and land attract more and new users. Client: Middelfart Municipality