Urban & Landscape
Architecture

Løgstør Havnefornyelse

Løgstør Havn skal klimasikres, så kaj og bygninger i fremtiden er sikret mod oversvømmelser. LYTT har udarbejdet en byrumsanalyse, hvor der er arbejdet med at binde by og havn bedre sammen, og hvor den nødvendige klimasikring sammentænkes med et attraktivt og rekreativt forløb til glæde for byens borgere og besøgende. 

Løgstør står foran yderligere klimasikring af havnen med forslag til ny læmole, der kan bryde bølgerne. Selvom havnen i Løgstør er sikret til 1,90 m over daglig vande i dag slår bølgerne stadig ind over sikringen, oversvømmer kajen og beskadiger bygninger. Derfor undersøges mulighederne for en ny læmole, som vil bryde bølgerne og skabe et roligt og dybt bassin på indersiden. En sådan vil samtidig skabe helt nye og gunstige vilkår til at udvide det intime havnemiljø i Løgstør.

Visionen er, at havnens eksisterende kvaliteter og byrum skal understreges og forstærkes i stedet for genopfindes. For at danne et sammenhængende og oplevelsesrigt forløb har LYTT tegnet en række nedslag langs havneforløbet i forskellig skala – fra ophold ved identitetsskabende byrumsmøbler til større pladsdannelser med funktioner, hvor livet fortættes. Ved at renovere, forstærke, skabe adgang til vandet og invitere nye funktioner ind skabes attraktive nye byrum.

Sted

Løgstør

Bygherre

Vesthimmerlands Kommune

Udført

2019-2020

Rolle

Totalrådgiver

Areal

20.000 m2
  • Skitseforslag
  • Visionsplan
  • Program og idé
  • Klimasikring
  • Visualiseringer

Relateret

"Marina med mere" - et multifunktionelt og aktivt mødested, hvor aktivitetsmuligheder på både vand og land tiltrækker flere og nye brugere. Bygherre: Middelfart Kommune