Urban & Landscape
Architecture

Kulturløberen

Urban life, culture activities and sports are combined in the new active square “Kulturløberen”. 

Skanderborg får et nyt byrum foran byens kulturhus, bestående af nyt søbad og ny plads. Projektet kobler kultur, byliv og bevægelse sammen på en ny måde og bliver et demonstrationsprojekt, der med innovative og varierede løsninger skal vise, hvordan et attraktivt byrum kan designes, så det giver alle uanset alder og funktionsevne mulighed for at få adgang. LYTT Architecture har tegnet den nye aktive plads ”Kulturløberen”, der skal sammenbinde bylivet og kulturaktiviteter foran kulturhuset med vand- og idrætsaktiviteterne omkring søbadet. Projektet er en del af en samlet Kulturakse, der som byens nye outdoor-generator og midtpunkt for liv og aktivitet forbinder byens handelsstrøg, kulturhuset og Skanderborg Sø og Søbad. Kulturløberen skal indeholde forskellige landskabelige og urbane elementer, der tilsammen skaber synergi og vitaliserer byen og den bynære natur i et nyt sammenhændende miljø.  Det samlede projekt, Kulturaksen, omfatter tre delprojekter, herunder en udvidelse af Skanderborg Kulturhus, etablering af det nye sammenbindende byrum og plads, Kulturløberen, samt etablering af Søtovet, som indeholder det nye Søbad.

Location

Skanderborg

Client

Skanderborg Municipality

Realised

2017 - in progress

Role

sub-consultant

Area

3.482 m2

Total construction costs

DKK 27,5 mio.

Collaborators

GPP, NIRAS and ONV Arkitekter
  • Application for fonding
  • Design proposal
  • feasibility study
  • Application for fonding
  • Application for fonding
Skanderborg will soon have a new urban space in front of the town’s culture house, consisting of a new lakeside bath and a new square. The project, supported by the Danish Foundation for Culture and Sports Facilities, combines culture, urban life and movement in a new way and will become a demonstration project, which with innovative and varied solutions will show how an attractive urban space can be designed, so that it allows accessibility to everyone regardless of age and functionality. LYTT Architecture has designed the new active square “Kulturløberen”, which will combine the urban life and culture activities in front of the culture house with water and sports activities around the lakeside bath. The project is part of a unifying “culture axis”: the town’s new outdoor-generator and focal point for life and activity that connects the town’s main shopping street, culture house and Skanderborg Lake and Lakeside bath. The “Kulturløberen” will consist of different landscape and urban elements, which together will create synergy and vitalise the town and the local nature in a new coherent environment. For the project, LYTT has specially designed sculptural, rotating furniture, which partly an urban installation, partly an invitation to movement, exploration and play. The multifunctional furniture can be used for stay as well as support and partitions at events. The furniture creates identity at the square and adds a surprising variability throughout the day and year. The overall project – the “Culture axis”, encompasses three sub-projects, including an extension of Skanderborg Culture House, the establishment of the new interconnecting urban space and square – “Kulturløberen” – as well as the establishment of Søtorvet that includes the new Lakeside Bath. 

Relateret

Vision plan for "Byens Plads" in Lillerød - Kulturtorvet, Bibliotekshaven and Sportspladsen. 1st stage, the Library Garden has been completed. Client: Allerød Municipality