Urban & Landscape
Architecture

Kulturløberen

Byliv, kulturaktiviteter og fritidssport bindes sammen med den nye aktive plads “Kulturløberen”.

Skanderborg får et nyt byrum foran byens kulturhus, bestående af nyt søbad og ny plads. Projektet kobler kultur, byliv og bevægelse sammen på en ny måde og bliver et demonstrationsprojekt, der med innovative og varierede løsninger skal vise, hvordan et attraktivt byrum kan designes, så det giver alle uanset alder og funktionsevne mulighed for at få adgang. LYTT Architecture har tegnet den nye aktive plads ”Kulturløberen”, der skal sammenbinde bylivet og kulturaktiviteter foran kulturhuset med vand- og idrætsaktiviteterne omkring søbadet. Projektet er en del af en samlet Kulturakse, der som byens nye outdoor-generator og midtpunkt for liv og aktivitet forbinder byens handelsstrøg, kulturhuset og Skanderborg Sø og Søbad. Kulturløberen skal indeholde forskellige landskabelige og urbane elementer, der tilsammen skaber synergi og vitaliserer byen og den bynære natur i et nyt sammenhændende miljø. Til projektet har LYTT specialdesignet skulpturelle, roterende møbler, som dels er tænkt som en urban installation og dels en invitation til bevægelse, undersøgelse og leg. De multifunktionelle møbler kan både bruges til dagligt ophold og som støtte og rumdelere ved arrangementer og events. Møblerne er identitetsskabende for pladsen og tilfører pladsen en overraskende foranderlighed igennem døgnet og året. Det samlede projekt, Kulturaksen, omfatter tre delprojekter, herunder en udvidelse af Skanderborg Kulturhus, etablering af det nye sammenbindende byrum og plads, Kulturløberen, samt etablering af Søtovet, som indeholder det nye Søbad.

Sted

Skanderborg

Bygherre

Skanderborg Kommune

Udført

2017 - 2021

Entrepriseform

Totalrådgivning

Rolle

Underrådgiver

Samarbejdspartner

GPP, NIRAS og ONV Arkitekter

Areal

3482 m2

Anlægssum

DKK 27,5 mio.
  • Fondsansøgning
  • Skitseforslag
  • Dispositionsforslag
  • Hovedprojekt
  • Tilsyn

Relateret

Visionsplan for "Byens Plads" i Lillerød - Kulturtorvet, Bibliotekshaven og Sportspladsen. 1. etape, Bibliotekshaven er udført. Bygherre: Allerød Kommune