Urban & Landscape
Architecture

Kulturløberen

Byliv, kulturaktiviteter og fritidssport bindes sammen med den nye aktive plads “Kulturløberen”.

Skanderborg får et nyt byrum foran byens kulturhus, bestående af nyt søbad og ny plads. Projektet kobler kultur, byliv og bevægelse sammen på en ny måde og bliver et demonstrationsprojekt, der med innovative og varierede løsninger skal vise, hvordan et attraktivt byrum kan designes, så det giver alle uanset alder og funktionsevne mulighed for at få adgang. LYTT Architecture har tegnet den nye aktive plads ”Kulturløberen”, der skal sammenbinde bylivet og kulturaktiviteter foran kulturhuset med vand- og idrætsaktiviteterne omkring søbadet. Projektet er en del af en samlet Kulturakse, der som byens nye outdoor-generator og midtpunkt for liv og aktivitet forbinder byens handelsstrøg, kulturhuset og Skanderborg Sø og Søbad. Kulturløberen skal indeholde forskellige landskabelige og urbane elementer, der tilsammen skaber synergi og vitaliserer byen og den bynære natur i et nyt sammenhændende miljø.  Det samlede projekt, Kulturaksen, omfatter tre delprojekter, herunder en udvidelse af Skanderborg Kulturhus, etablering af det nye sammenbindende byrum og plads, Kulturløberen, samt etablering af Søtovet, som indeholder det nye Søbad.

Sted

Skanderborg

Bygherre

Skanderborg Kommune

Udført

2017 - 2021

Rolle

Underrådgiver

Areal

3482 m2

Anlægssum

DKK 27,5 mio.

Samarbejdspartner

GPP, NIRAS og ONV Arkitekter
  • Fondsansøgning
  • Skitseforslag
  • Dispositionsforslag
  • Hovedprojekt
  • Tilsyn

Relateret

Visionsplan for "Byens Plads" i Lillerød - Kulturtorvet, Bibliotekshaven og Sportspladsen. 1. etape, Bibliotekshaven er udført. Bygherre: Allerød Kommune