Urban & Landscape
Architecture

Gammel Jernbanevej

LYTT Architecture har stået for byrumsforbedringer og cyklistforbedrende tiltag med fokus på identitets- og sammenhængsskabende muligheder for et mere aktivt byliv i området. Byrummet faciliterer nu den bløde trafik og skaber nye forbindelser, plads til ophold, øget tilgængelighed og tryghed. 

Udviklingen af byrummet omkring Gl. Jernbanevej har udgangspunkt i stedets kulturhistoriske kontekst. De gratis glæder, som de små kig ind gennem porte og ned ad sideveje repræsenterer, er guld værd. Dette charmerende indblik ind i bagvedliggende verdener giver området autenticitet, og mangfoldigheden er med til at sikre, at det spraglede byliv, storbyen og landsbyen kan sameksistere.

I samspil med trafikale ændringer er skabt sociale katalysatorer i form af øget begrønning, belysning og møblering af byrummet med mulighed for ophold. Målet var at skabe et robust og helstøbt byrum, der favner beboere, handelsliv og besøgende og samtidig skaber mangfoldige muligheder for udfoldelse til glæde for både mennesker og by.

Inden en streg blev sat på papiret, besøgte projektteamet København Kommunes materialegård, hvor de fandt flotte, genanvendelige bordursten fra den gamle Israels Plads. Dermed var den tidlige materialeafsøgning både med til at inspirere designet og forbedre udnyttelsen af ressourcer. Byrumsmøblerne er udført i ubehandlet dansk egetræ ligesom jernkanterne omkring plantebedene er ubehandlede.

Sted

København

Bygherre

Københavns Kommune

Udført

2014 - 2016

Samarbejdspartner

COWI

Areal

4.000 m2

Anlægssum

DKK 6,7 mio.
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udførelse

Relateret

Nyfortolkning af kystbyen Blokhus' oprindelige karakter til rekreativt område. Omdrejningspunktet for omdannelsen er en genåbning og klimasikring af Blokhus Bæk. Bygherre: Jammerbugt Kommune og Realdania.