Urban & Landscape
Architecture

Vester Voldgade

Med sit brede tværprofil er Vester Voldgade nu et helt nyt – og grønt – byrum med plads til ophold, aktivitet og bløde trafikanter. Et gaderum, der med tiden vil udvikle sig med en aktiv kantzone, med masser af byliv.

Foran Den Classenske Legatskole er arealet behandlet som en forplads til skolen og hermed får København tre nye pladser i byen med hver deres funktion, der som perler på en snor bindes sammen af Vester Voldgades nye grønne træstruktur, en ny wireophængt belysning og nye brede gang- og opholdsarealer.

Tiltag som reducering af kørebanearealet, bl.a. med henblik på at fjerne uvedkommende gennemfartstrafik, og nedskæringer i antallet af parkeringspladser gør det muligt at udvide de eksisterende fortovsarealer til nye brede arealer for de bløde trafikanter. Parkeringen lægger sig langs cykelstien på skyggesiden, og på gadens solbeskinnede østlige side er der et bredt opholds- og promenadeareal med vekslende bredde, en ”urban strip”, hvor voldterrænets grønne karakter genindføres i form af nye trærækker.

Med Vester Voldgade har København fået et nyt grønt byrum, et fælles opholdsareal, hvor forbedrede krydsningsmuligheder både styrker sammenhængen på tværs af gaden og gør ”the urban strip” tilgængelig fra begge sider af gaden.
Tildelt Københavns Kommunes Bygningspræmiering 2013

Sted

København

Bygherre

Københavns Kommune

Udført

2010 - 2013

Rolle

Totalrådgiver

Areal

18.000 m2

Anlægssum

30 mio.

Samarbejdspartner

COBE og Sweco
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udførelse

Relateret

Fornyelse af plads til ophold og parkering med relation til Glyptoteket. Bygherre: Københavns Kommune.