Urban & Landscape
Architecture

Dantes Plads

Dantes Plads markerer sig som en selvstændig plads med en markant belægning i kulbrændte gule klinker, der danner tre terrænbølger, som indbyder til det uformelle ophold og er med til at skabe en tættere forbindelse mellem pladsen og Glyptoteket overfor. 

De kulbrændte gule klinker er i en særlig lang smal type, der med det foreslåede lægningsmønster er med til at understrege læggeretningerne. Selve kulbrændingen er væsentlig for, at den gule klinke opnår det nødvendige farvespil, som matcher den orange farve på Glyptotekets facade, ligesom den mere dæmpede gulbrune facade på Nationalmuseets bliver tilgodeset. Klinkearealet spænder ud i hele pladsens bredde og bevæger sig fra Vester Voldgade og ud til fortovet mod H.C. Andersens Boulevard.

Til møblering af pladsen er større og mindre, men præcise, dele af pladsen hævet i bølgeformede figurer, der danner skrånende flader i forskellige størrelser og vinkler. De to store centralt beliggende bølger muliggør aktiviteter i midten af pladsen, som f.eks. amfiteater samt danner en grænse mod parkeringen. Derudover er deres højde med til at begrænse den visuelle dominans af bilerne på pladsen. Ud mod H.C. Andersens Boulevard markerer langstrakte bede grænsen mellem parkerede biler og fortov. Disse bede er, ligesom de øvrige bede på pladsen, tilplantet med stauder og løg, der tager motivet op fra arealet langs Rådhuset. De eksisterende robinietræer er bibeholdt i det omfang, de passede ind i den nye geometri og havde en passende levetid tilbage. De er suppleret med nye træer af samme art som i Vester Voldgade. Generelt tilstræbes det, at der tillades og inviteres til en fodgængerstrøm gennem pladsen i alle retninger på den store sammenhængende flade uden niveauspring, så pladsen i størst muligt omfang tages i brug. 

Parkeringen på pladsen er organiseret med et enkelt til- og frakørselsareal og P-båsene markeret med stålsøm, ligesom selve p-arealet afgrænses med pullerter i passende antal. Parkeringspladsen kan således, efter ønske, benyttes til andre formål og opfattes som en integreret del af den samlede plads.

Lyset på Dantes plads hænger sammen med den øvrige belysning på Vester Voldgade. Wireophængt belysning spændt ud over pladsen. De benyttede armaturer er, i udgangspunktet, de samme Icon-armaturer, som bruges i store dele af København og i særdeleshed over promenaden på Vester Voldgade. Her benyttes tre forskellige varianter: en med spotlys, en med udadrettet diffust lys og en med almindelig reflektor. På denne måde skabes der et mere interessant og varieret lysrum på pladsen. Over parkeringsarealer, og i siderne af rummet, er der et mere jævnt lys, og ved udeservering og sceneareal er der lys med en større spoteffekt. Derudover er der indarbejdet et hvidt LED-markeringslys i gavlene på bølgerne, så de fremstår mere signifikante om aftenen og synliggør disse særlige bølgende flader på pladsen.
Tildelt Københavns Kommunes Bygningspræmiering 2013

Sted

København

Bygherre

Københavns Kommune

Udført

2011

Areal

3500 m2

Anlægssum

3,7 mio.

Samarbejdspartner

COBE og SWECO
  • Brugerinddragelse
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udførelse

Relateret

Blå-grøn forplads i Ørestad Syd. Pladsen knytter sig både til et offentligt, blåt gaderum ved kanalen og et grønt, privat gårdrum ved en boligbebyggelse. Bygherre: By & Havn