Urban & Landscape
Architecture

Udviklingsplan for Søndervig

LYTT har sammen med E+N Arkitekter, Urban Goods, Trafikplan og Colliers vundet konkurrencen om at udarbejde en stra­tegisk-fysisk helhedsplan for Søndervig.

Søndervig har en unik beliggenhed og byens sammensatte karakter er et spændende udgangspunkt for en langsigtet transformations­proces. Nogle af byens nøgleudfordringer er, at relationen mellem hav og fjord er svag, byen opleves ikke som en moderne badeby, trafik- og parkeringssituationen volder problemer, og så er tilbud­dene til turister ikke samtænkte og variationen af overnatningsmu­ligheder for lille.

Visionen er at videreudvikle Søndervig fra en kaotisk og usammen­hængende kystby til en moderne og autentisk badeby. Projektet har fokus på den æstetiske forskønnelse af byen, så der skabes en klar visuel sammenhæng og identitet.

Udviklingsplanen er en del af Realdanias indsats; Vestkysten vi­ser Vejen, som bidrager til at løfte kvaliteten af flere af de centrale kystbyer langs Vestkysten. Foruden Søndervig, har teamet vundet udarbejdelsen af strategisk-fysisk udviklingsplan for Hvide Sande. Begge med følgende begrundelse: ”Teamets bud var både interessante og nytænkende ... anerkender byernes sær­lige kvaliteter og tænker i helheder.”
 Projektet er blevet til gennem en omfangsrig borgerinddragelse samt tæt samarbejde med byens aktører og interessenter.

Sted

Søndervig

Bygherre

Ringkøbing-Skjern Kommune

Udført

2019 - 2020

Rolle

Totalrådgiver

Areal

0,5 ha

Samarbejdspartner

E+N, Urban Goods, Trafikplan, Colliers, konsulent Jørgen Ole Bærenholdt
  • Konkurrenceforslag
  • Brugerinddragelse
  • Skitseforslag

Relateret

Udarbejdelse af strategisk-fysisk udviklingsplan for Hvide Sande, så havne- og kystbyen kan udnytte sine unikke potentialer og blive mere attraktiv for turisme, erhvervsliv og bosætning. Bygherre: Ringkøbing-Skjern Kommune