Urban & Landscape
Architecture

Peder Lykke Skolen

LYTT har stået for renovering og udvidelse af Peder Lykke Skolens udearealerne for at kunne imødekomme nye behov og opgraderes med fokus på leg og læring, klimatilpasning og øget tilgængelighed. 

Peder Lykke Skolen har undergået en gennemgribende renovering. Samtidig er en ny fløj skudt op, der blandt andet danner ramme om madskole og naturfag. Udearealerne er blevet renoveret og udvidet for at kunne imødekomme nye behov og opgraderet med fokus på leg og læring, klimatilpasning og øget tilgængelighed. 

Visionen har været at skabe en skolegård, der med sit program og sin arkitektur, henvender sig til skolens elever, lærere, fritidshjemmet, aftenskoleelever samt øvrige brugere fra lokalområdet. Ombygningen og udvidelsen af Peder Lykke Skolen er desuden gennemført med fokus på understøttelse af skolens pædagogiske grundlag. Det hele er sket, mens skolen var i drift og lidt over 600 elever samt lærere og forældre har haft deres daglige gang på skolen.

Projektområdets uderum har en iboende sanselighed og nogle særlige kendetegn, der er unikke for Peder Lykke Skolen. Samtidig er alle uderummene forskellige fra hinanden og rummer en diversitet i programmering, beplantning og materialer. Projektet har taget udgangspunkt i dette potentiale og bevaret den eksisterende struktur, der bruges som ramme for det nye landskabsprojekt: her understreger helhedsplanen stedets sammenhængende mangfoldighed med forskellige stemningsmættede uderum.

 Skolens nye uderum er steder, der inviterer til leg, bevægelse og læring i fleksible og foranderlige udearealer. Øger tilgængeligheden til - og samspillet med - det omkringliggende kvarter i og uden for skoletiden. Tilbyder klimatilpassede og grønne oplevelsesrum, der appellerer til nysgerrigheden og sanserne. Og på forskellig vis integrerer skolens fire fagområder; Det naturvidenskabelige og eksperimenterende område, Det praktisk-æstetiske område, Det kropsligt-musiske område samt Kost og køkkener.

Sted

København

Bygherre

Københavns Kommune

Rolle

Underrådgiver

Udført

2016 - 2020

Areal

8.000 m2

Anlægssum

DKK 180 mio.

Samarbejdspartner

Nøhr & Sigsgaard og EKJ
  • Idé og program
  • Brugerinddragelse
  • Dispositionsforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojektering
  • Fagtilsyn

Relateret

Nye spændende udendørsfaciliteter med mere tidssvarende opholdsarealer, der kan tilbyde rammer for differentierede lege- og opholdsmuligheder. Klimasikring for at undgå ophobning af regnvand. Bygherre: Københavns Kommune