Urban & Landscape
Architecture

Ordrupvej

LYTT Architecture har stået for byrumsforbedringer i form af begrønning og bedre opholdsmuligheder i forbindelse med gadens handelsliv. Som led i Gentofte Kommunes bydelsfornyelse skabes mindre steder, der tilfører ny identitet til Ordrupvej, stimulerer bylivet og styrker de byæstetiske værdier.

Som handelsgade er Ordrupvej karakteriseret ved, at der er butikker i stueetageniveau på en stor del af strækningen. Ordrupvej opleves generelt som en grøn vejstrækning, og vi har i overensstemmelse med lokale ønsker forstærket dette udtryk ved at plante flere træer. 

Derudover har vi skabt flere mindre opholdssteder i form af små beplantnings-, belægnings- og belysningsmarkeringer på flere vejhjørner for derved at give mulighed for ophold og mere byliv.

Et af fokusområderne i fornyelsen, torvet foran Irma-forretningen, har i større omfang fået ny belægning, inventar, beplantning og belysning. Et bordfodboldspil opfordrer til leg og forsamling på torvet, og den nye belysning skaber tryghed og er med til at udvide "åbningstiden" hele året rundt.

Sted

Gentofte

Bygherre

Gentofte Kommune

Udført

2012 - 2013

Rolle

Totalrådgiver

Areal

7.000 m2

Anlægssum

DKK 4 mio.
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udførelse

Relateret

Revitalisering af kanalområde med fokus på nye zoner til ophold, leg og aktivitet langs hele kanalen. Projektet er en del af en LAR-strategi. Bygherre: Albertslund Kommune og HOFOR