Urban & Landscape
Architecture

Albertslund Kanalområde

LYTT Architecture arbejder i dette renoveringsprojekt med det gennemgående koncept ’Kanalhaver’ langs ka­nalen. Kanalhaverne etableres som gennemgående sænkede haver, der skaber nye zoner til ophold, leg og aktivitet langs hele kanalen. 

LYTT vandt i 2014 den 2-fasede konkurrence om Albertslund Kanalområde. Konkurrencen omfattede vandhåndtering, dialogprocesser, renovering af kanal samt en revitalisering af hele kanalområdet herunder promenader, torve, byrum, broer, viadukter, mm. LYTT har efter konkurrenceprojektet udført projektering til udbud i hovedentreprise samt fagtilsyn. 

Projektet arbejder med det gennemgående koncept ’Kanalhaver’ langs ka­nalen. Kanalhaverne etableres som gennemgående sænkede haver, der skaber nye zoner til ophold, leg og aktivitet langs hele kanalen. Kanalha­verne er en del af en LAR-strategi, da de ifm. med større regnhæn­delser vil kunne oversvømmes og give forskellige oplevelser for borgerne. Med den nye disponering, de integrerede funktioner, vejbelysning og beplant­ning fremstår området nu imødekommende og tilgængeligt, og færdsels- og opholdszoner er gjort tydelige og overskuelige. Broerne udgør egentlige by­rum, hvor den detaljerede taktile behandling af byrummet og de varierende beplantninger bringer rummene ned i skala og inviterer til ophold. 

Gennemgående for projektet er de robuste og drifts­venlige byrum, der skaber æstetiske rum og inviterer til re­kreative aktiviteter, der imødekommer forskellige brugergrupper. Intentionen med transformationen af kanalområde er at skabe en solid fremtidssikret løsning, hvor liv, investeringer og fornemmelse for ejerskab udfolder sig. Realdania har i publikationen "Klima100" udvalgt Albertslund Kanalområde som en af Danmarks bedste klimaløsninger. 

LYTT arbejder igen ved kanalen, blandt andet med forskønnelse af betonbolværk og nye værn på sydsiden af kanalen.

Sted

Albertslund

Bygherre

Albertslund Kommune og HOFOR

Udført

2014-2018 (udført) og 2020-2022 (igangværende)

Rolle

Totalrådgiver

Areal

40.000m2

Anlægssum

DKK 42 mio.

Samarbejdspartner

NIRAS og 2+1 Idebureau
  • Bygherrerådgivning

Relateret

Masterplan samt plan- og dialogprocesser ifm. kvalificering og input til lokalplaner for ny bæredygtig bydel i Københavns Nordhavn. Bygherre: By&Havn. Budget: Ej fastsat