Urban & Landscape
Architecture

Nyager Skole

Nyager Skole har sin egen logiske struktur med forbindelser på kryds og tværs, og skoledagen består af møder, der ligeledes finder sted på kryds og på tværs. Vi udfordrer og leger med disse forbindelser og møder, så der skabes bevægelse, og ruten fra A til B bliver til en kropslig oplevelse og erfaring. 

Spring over, hvor gærdet er sjovest" er overskriften for en vision om at integrere det nødvendige fra hverdagen i nye fysiske rammer og skabe ny synergi, energi og, frem for alt, bevægelse i skoledagen. Vi har skabt tidssvarende fysiske og sociale rum til bevægelse ud fra tanken om at aktivere børnene i et landskab, der rummer muligheder for både leg og læring, stille ophold og aktive møder. Nyager Skole ligger midt i Rødovre, har 680 elever og er tegnet i 1959-64 af arkitekt Arne Jacobsen. Formsproget tiltrækker hele busser med besøgende fra hele verden, så selvom området ikke er fredet, var der mange bevaringsværdige hensyn at tage under renoveringen. Spring over, hvor gærdet er sjovest, var vores vision for renoveringen af udearealerne ved at gøre det nødvendige sjovt: at udfordre hverdagens bevægelser til at skabe mere aktivitet i skolegården. Når det nødvendige er sjovt og overraskende, genererer det energi og tilfører en ny dimension til skoledagen.


Nyager Skole har sin egen logiske struktur med forbindelser på kryds og tværs, og skoledagen består af møder, der ligeledes finder sted på kryds og på tværs. Vi udfordrer og leger med disse forbindelser og møder, så der skabes bevægelse, og ruten fra A til B bliver til en kropslig oplevelse og erfaring. 

Vi etablerer en ny forbindelse, der er skæv og overraskende: et stort foldet gulv med kanter og trapper midt i den flade skolegård skaber et nyt landskab på tværs af de kendte forbindelser. Vejen er den samme, men oplevelsen er ny. Det bliver en del af hverdagen at bruge turen på tværs af skolen til et pusterum og til at give kroppen lov til at lege. 

Vi møblerer rummet med et bukket møbel, der i mødet med bygningens rum og de indre gårdrum udpeger steder for _cooperative learning_, hvor undervisningen flyttes til andre rammer. 

Fritkvarterets boldmål er i matematiktimen et rektangel, og i idræt et armgangsstativ. Scenens tilskuerpladser er i tysktimen hylder for grammatik og ordklasser, og om aftenen ungdomsklubbens opholdsstue. Der skabes sammenhæng mellem bygning og uderum, ikke bare i fysisk forstand, men også ved at integrere klasserummets aktiviteter i uderummets muligheder. Ved at bruge bygninger, gulv og møbel i sammenhæng udfordres både den fysiske og mentale vanetænkning, så krop og hjerne stimuleres til at bevæge sig anderledes.

Sted

Rødovre

Bygherre

Rødovre Kommune

Udført

2014

Rolle

Totalrådgiver

Areal

2.000 m2

Anlægssum

2,6 mio.
  • Alle faser inkl. udarbejdelse af driftsplan

Relateret

Multianvendelige lege- og læringsarealer i forbindelse med prisvindende skolebyggeri. Bygherre: Aarhus Kommune