Urban & Landscape
Architecture

Frederiksbjerg Skole

LYTT Achitecture har udformet lege- og læringsarealerne ved det prisvindende skolebyggeri, Frederiksbjerg Skole, som blev indviet i 2016.

Udformningen af Frederiksbjerg Skole bygger på anerkendt forskning og erfaringer om, at fysisk aktivitet og mulighed for forskelligartet leg har stor betydning for børns trivsel og udvikling.  Inderummene smelter sammen med de mange uderum, der folder sig ud på store offentligt tilgængelige tagterrasser, som flydende trapper ned til opholdsflader på terræn. Den forholdsvis lille grund til det store antal børn og de mange ønsker til uderummene har krævet multianvendelige udearealer og udnyttelse af de store tagflader, hvor der er multibaner til boldspil og opholdsmuligheder. Mod Ingerslev Boulevard findes to særlige torve: ”Skoletorvet”, der leder ind i bygningen og giver mulighed for ophold foran skolens cafe, og ”Bjergtorvet”, der er en stor skrånende flade, som giver adgang til husets store tagterrasser og etablerer et uformelt sydvendt opholdspodium ud mod boulevarden med dens mange aktiviteter, som fx Torvemarkedet. Den nye skole med tilknyttede institutioner (børnehave og SFO) er ikke blot en skole, men et udadvendt samlingssted for kvarterets borgere. De er inviteret indenfor i dette rekreative legeunivers, der vækker nysgerrigheden og sanserne med dyrehold, bålplads, nyttehave, regnvandshåndtering, selvbygger-mentalitet, urbane områder med en række cykel-, løbe- og boldbaner og meget mere, og derfor summer området af liv uanset, hvornår du krydser igennem.  
Projektet er i 2016 kåret til Årets Skolebyggeri og Årets Byggeri, og det har vundet Aarhus Kommunes Arkitekturpris for Nybyggeri.
Kåret til Årets Skolebyggeri og Årets Byggeri 2016
Aarhus Kommunes Arkitekturpris for Nybyggeri 2017

Sted

Aarhus

Bygherre

Aarhus Kommune

Udført

2012 - 2016

Rolle

Underrådgiver

Areal

20.000 m2

Anlægssum

DKK 240 mio

Samarbejdspartner

Henning Larsen Architects, GPP, NIRAS og Hoffmann
  • Konkurrenceforslag
  • Skitsering
  • Projektering
  • Fagtilsyn
  • Lokalplan

Relateret

Nye spændende udendørsfaciliteter med mere tidssvarende opholdsarealer, der kan tilbyde rammer for differentierede lege- og opholdsmuligheder. Klimasikring for at undgå ophobning af regnvand. Bygherre: Københavns Kommune