Urban & Landscape
Architecture

Ny Anstalt i Nuuk

LYTT har udarbejdet landskabsprojektet omfattende nære rekreative udearealer, perimetermur og sikkerhedsforanstaltninger, parkeringsarealer og bro over elv, samt landskabsæstetiske overvejelser i sin helhed for anstalten i Nuuk.

LYTT har varetaget de landskabsfaglige opgaver fra konkurrenceprojekt til hovedprojekt indeholdende projektering og fagtilsyn. Derudover har LYTT bidraget til kommuneplantillæg for den nye anstalt.

Den landskabelige intention har været at bevare det naturlige, og forsøge at etablere den nye anstalt på en sådan måde i området, at bygninger, ankomstarealer, perimetermur og forsinkelseshegn er indpasset på en så naturlig måde som muligt i den kraftigt skrånende topografi. Den nye anstalt består af skarpskårede bygningsenheder, der i tråd med fjeldets naturlige linjer bevæger sig mod kystlinjen som udspringende klipper. Kontrasten mellem landskabet og bygningerne iscenesætter stedet og den fantastiske natur. Dermed er naturen og landskabet udgangspunktet og grundlaget for hele den landskabelige bearbejdning af projektet.

Der er i projektet forsøgt bevaret så meget af den eksisterende overflade inden for byggefeltet samt synliggøre vandets vej gennem anstaltens arealer. Dette gælder både i form af håndtering af smelte- og regnvand, men også en bevarelse af det åbne forløb af den elv der løber under den åbne afdeling, ud under forpladsen, og videre ned i fjorden. Der er desuden gjort plads til to mindre boldbaner i henholdsvis det åbne og lukkede afsnit samt en legeplads integreret i bygningen i det lukkede afsnit. 

Sted

Nuuk, Grønland

Bygherre

Kriminalforsorgen

Udført

2013-2018

Rolle

Underrådgiver

Areal

50.000 m2

Anlægssum

DKK 260 mio

Samarbejdspartner

Rambøll, Friis & Moltke og Schmidt Hammer Lassen
  • Konkurrenceforslag
  • Skitsering
  • Kommuneplan
  • Lokalplan
  • Projektering
  • Udbud
  • Tilsyn

Relateret

HOFOR’s og Københavns grønne visioner synliggøres med opførelsen af en ny kraftværksblok BIO4, som gennem en kraftfuld arkitektur fortæller historien om værkets skift fra fossile brændsler til bæredygtig energi. Bygherre: HOFOR