Urban & Landscape
Architecture

Amagerværket BIO4

HOFOR’s og Københavns grønne visioner synliggøres med opførelsen af en ny kraftværksblok BIO4, som gennem en kraftfuld arkitektur fortæller historien om værkets skift fra fossile brændsler til bæredygtig energi.

BIO4 integreres i en ny grøn helhedsplan, der med afsæt i den overordnede vision for Amagerværket, inviterer borgerne helt tæt på med mulighed for indblik i produktionsprocesserne uden at kompromittere den nødvendige sikkerhed.

LYTT har udarbejdet en beplantningsstrategi, hvor træplantning bliver det bærende strategiske og karakterskabende element i fortællingen om Amagerværkets nye identitet. Selve kraftværksblokken omsluttes af et udvendigt lag ophængte træstammer, som symbol på produktionen. Træplantningen visualiserer værkets transformation over tid ved helt konkret at erstatte ”fodaftrykkene” fra de nedrevne bygninger med gigantiske plantebede. På den måde vil helhedsplanen over tid vokse sig grønnere og grønnere i takt med værkets omstilling til grøn energi.

For at sikre en langsigtet sammenhængende helhed, er der udarbejdet en designmanual som overordnet styrende arbejdsredskab. Som en del af helhedsplanen for Kraftværkshalvøen er der ligeledes udviklet en planstrategi forankret i en solid logistisk infrastruktur, hvor en mangfoldig trafikgruppe skal fungere side om side, og hvor sikkerhed er i fokus.
Vinder af German Design Award 2023

Sted

Amagerværket, Amager, København

Bygherre

HOFOR

Udført

2015- 2020

Rolle

Underrådgiver

Areal

Udearealer: 30.000 m2, Helhedsplan: 300.000 m2

Anlægssum

DKK 200 mio.

Samarbejdspartner

Gottlieb Paludan Architects, Spiers og Major LLP
  • Designmanual
  • Skitsering
  • Projektering
  • Udbud
  • Tilsyn
  • VVM
  • Lokalplan
  • Helhedsplan