Urban & Landscape
Architecture

Næsbjerg Kirkegård

I forlængelse af en udviklingsplan for landsbykirkegården midt i Næsbjerg by ved Varde, påbegyndte LYTT Architecture i foråret 2019 en projekteringsfase for omdannelsen af udearealerne ved kirken. Første etape er nu afsluttet og næste etape udføres 2022.

Kirkegården og arealerne udenfor diget fremstod som en grånende helhed med store restarealer belagt med perlegrus, en gennemgående ensartethed og en mangel på rumligt hierarki og overgange mellem kirkegård, ophold, ankomst og trafikal tilslutning. Med omdannelsen af udearealerne arbejdes der med en gennemgribende begrønning af kirkegården og ankomsten ved sognehuset samt langs Hovedgaden. Gennem en målrettet beplantningsstrategi arbejdes der med at tilføje en oplevelsesrigdom og karakter med flere rum, der varierer i størrelse og udtryk. Der tilføjes en ny ramme af sejlerøn langs diget, der styrker rammen om kirkegården og formidler overgangen til hovedgaden mod syd. På kirkegården plantes blomstrende træer og bunddække i ledige arealer, og der etableres en ny tilgængelig granitbelægning på de primære stier, der vokser til en forplads ved kirkens indgang. Arealet ved sognehuset undergår en transformation med en ny parkeringsplads og ankomst med en grønnere karakter. Mod nord aktiveres den eksisterende græsplæne, der lå stort set ubrugt hen. Her skabes et nyt mødested, en grøn oplevelsessti og nye graverfaciliteter. Som led i Menighedsrådets arbejde med ’Grøn Kirke’ arbejdes der med LAR-løsninger for alle nye belægninger, og en beplantningsstrategi, der fokuserer på biodiversitet og hjemmehørende arter.

Sted

Næsbjerg, Varde

Bygherre

Næsbjerg Sogns Menighedsråd

Udført

2019 - 2022

Rolle

Totalrådgiver

Areal

13.000 m2

Anlægssum

DKK 2,3 mio.
  • Udviklingsplan
  • Lokalplan
  • Projektering i alle faser
  • Fagtilsyn

Relateret

Projektkonkurrence om ny sognekirke i Hvinningdal. En levende og blivende kirke omgivet af funktionelle og sanselige landskabsrum. Bygherre: Balle Menighedsråd