Urban & Landscape
Architecture

Byens Plads i Lillerød

LYTT's forslag til "Byens Plads" i Lillerød samler Lillerød Bymidte og kombinerer kultur, motion og viden i tre byrum under ét.

Byens Plads er samlet set arealmæssigt på størrelse med Rådhuspladsen i København, og derfor blev pladsen foreslået opdelt i tre mindre rum, der bedre forholdt sig til sin kontekst og de skalamæssige forhold der findes i Lillerød Bymidte: Kulturtorvet, Bibliotekshaven og Sportspladsen. 

De tre områder knytter og forholder sig til stedets eksisterende kulturinstitutioner: Teatret Mungo Park, Allerød Bibliotek og Biograf samt FH Hallen. For at imødekomme udfordringerne med at knytte de tre funktionsopdelte zoner sammen på tværs af bygninger og veje, er der i visionsplanen lagt op til både nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af nye for på den måde at skabe mindre byrum på den store plads. De tre rum skal både fungere som selvstændige byrum og forbindes indbyrdes ved hjælp af en samlende beplantnings- og belægningsstrategi. Herved defineres et overordnet multifunktionelt byrum med torv, have og plads, der giver mulighed for aktivitet, ophold og leg samtidig med at stedets grønne præmisser italesættes.

Visionsskitsen er blevet til i et samarbejde mellem Allerød Kommune, borgerinddragelse og LYTT og efterfølgende opdateret i samarbejde med Primus og Rytter arkitekter i forbindelse med deres projektering af udvidelse og ombygning af bibliotek og aktivitetshus

Sted

Allerød

Bygherre

Allerød Kommune

Udført

2012 - 2016

Rolle

Totalrådgiver

Areal

20.000 m2

Anlægssum

DKK 5 mio.
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udførelse

Relateret

Modernisering og ny identitet til byens torv og strøg. Bygherre: Guldborgsund Kommune