Urban & Landscape
Architecture

Havdrup Bymidte

LYTT Architecture har vundet konkurrencen om omdannelsen af Havdrup Bymidte til et nyt fælles samlingssted for hele byen.

Med omdannelsen af bymidten er der skabt et nyt fælles samlingssted for hele byen; et byrum der afspejler Havdrups identitet, og dyrker det at bo, leve og have hjemme i Havdrup. At have hjemme kræver rum - rum til alle i familien, og ikke mindst muligheden for at komme sikkert hjem, dvs. varierede byrum og gode vej- og stiforbindelser på tværs af byen. Gennem en serie af rum forbindes den indre gågade med stationen og busholdepladserne. De forskelligartede rum kan betragtes som ’værelser’, der understøtter forskellige sociale interaktioner og aktiviteter såsom afslapning, leg og bevægelse, mens ’køkken-alrummet” er der, hvor familie og venner samles. I Havdrup er køkken-alrummet den største pladsdannelse og byens hjerte, som kan rumme større arrangementer og events. En ny sivegade er etableret øst om pladsen. Vejen er udformet med midterheller, hævet felt, forsætninger, stort fodgængerfelt og ikke mindst en geometri, der ikke indbyder til fart men derimod sætter de bløde trafikanter i fokus.

Uddrag fra dommerbetænkningen: “Særligt jeres fokus på løsninger til nuværende trafikale problemstillinger har haft stor betydning i den endelige udvælgelse. Ligeledes har jeres blik for stedets identitet og alsidighed samt fysisk og social sammenhæng også haft en stor vægt.”
1. præmie i konkurrence

Sted

Havdrup

Bygherre

Solrød Kommune

Udført

2017 - 2020

Rolle

Totalrådgiver

Anlægssum

DKK 20 mio.
 • Konkurrence
 • Idé
 • Brugerinddragelse
 • Dispositionsforslag
 • Projektforslag
 • Myndighedsprojekt
 • Hovedprojekt
 • Udbudsprojekt
 • Licitation
 • Projektopfølgning
 • Fagtilsyn
 • 1-års gennemgang

Relateret

Som led i en større byomdannelse er byen blevet vendt mod vandet ved at skabe synergi og forbindelse mellem byens vigtigste funktioner; bymidten, stranden og havnen. Bygherre: Mariagerfjord Kommune og Realdania