Urban & Landscape
Architecture

DSV kontordomicil og terminal

Antallet af medarbejdere, der oplever, at DSV har en samlet stærk virksomhedsidentitet er steget fra 7% til 92%. Det viser en før- og efterevaluering foretaget af DSV selv. Og det er helt i overensstemmelse med rådgiverteamets omdrejningspunkt i designprocessen: at formidle tanken om ét samlet DSV og skabe værdi i øjenhøjde med medarbejdere og besøgende i det nye domicil.

Arkitekturen er således en fortolkning af DSVs værdier, brand og designidentitet: det ligefremme og logiske, det udekorerede og ærlige, de lyse farver (hvide lastbiler) og ikke mindst logoet, som både udtrykker noget solidt og professionelt (de brede bogstaver og den blå farve) og samtidigt noget menneskeligt og moderne (de afrundede hjørner).

Ved ankomsten til grunden opleves anlægget i sin helhed som logisk og præcist, med skarpe landskabskanter (skrænter), træbeplantning i et grid og klare grafiske markeringer af trafikflow. Bygningerne er placeret i hver deres terrænniveau, som tydeligt adskiller tung og let trafik.

Domicilet er udformet som ét designobjekt, hvor alle elementer er samlede i et enkelt, moderne udtryk. Grundformen er et kvadrat, hvor kanterne rundes, og lyse horisontale linjer skaber lethed og transparens. De rundede hjørner gentages som designtema inde i huset i harmoni med brugernes bevægelsesmønstre.


1. præmie i indbudt projektkonkurrence
Vinder af In-Situ prisen 2015 for innovativ brug af beton

Sted

Hedehusene

Bygherre

DSV

Udført

2012-2014

Samarbejdspartner

PLH, MOE & DS-Flexhal

Areal

3,5 ha

Anlægssum

DKK 10 mio.
  • Konkurrenceforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udbud
  • Fagtilsyn

Relateret

Udformning af parkeringsarealer i landskabet. Bygherre: Novo Nordisk