Urban & Landscape
Architecture

Novo Nordisk parkering

Parkeringspladsen er etableret med randplantninger og spredte trægrupper i parkeringsområdet, hvor der er lagt vægt på en nænsom indpasning i det kuperede morænelandskab.

Ny personaleparkeringsplads på den østlige del af Novos site i Måløv. Parkeringspladsen er etableret med randplantninger og spredte trægrupper i parkeringsområdet. I det samlede anlæg er der lagt vægt på en nænsom indpasning i det kuperede morænelandskab. På den store asfaltflade er markeringen af P-båse brugt som dekoration med tusindevis af prikker. Alt regnvand afledes lokalt via en række bassiner, der forbindes med en bæk, som inden for kort tid vil etablere sig som en ny biotop i det åbne landskab.

Sted

Måløv

Bygherre

Novo Nordisk

Udført

2009

Areal

12.000 m2

Anlægssum

DKK 12 mio.

Relateret

Helhedsplan for og anlæg af campusområde med ankomstareal, kantineterrasse, parkeringsarealer og aktivitetsstier i grønne omgivelser. Bygherre: Novozymes.