Urban & Landscape
Architecture

Arken

LYTT Architecture har reformuleret landskabet omkring ARKEN - Museum for Moderne Kunst. Museet var oprindeligt tænkt som et strandet skib, og med det nye landskab forløses denne tanke, da vandet nu trækkes helt op omkring museet og på elegant vis opløser den visuelle grænse mellem land og vand. 

Landskabet på og omkring Kunstens Ø er grundlæggende et uformelt og uprætentiøst landskab, der først og fremmest henter sine kvaliteter fra havets og vindens formgivende dynamikker. Den overordnede disponering tager afsæt i de eksisterende strukturer i området og arbejder med en organisering af de tre elementer: Skoven, Vandet og Klitlandskabet.

Nogle steder afgrænsede, andre steder overlejrede og sammensmeltede. Sammen udgør de en robust helhed, der kan optage forandringer over tid gennem varierende vejrlig og årstider. Den kystnære skov afgrænser øen mod øst og består af vindstærke hjemmehørende karaktertræer. Fem nye broer er etableret som ankomstveje og sammenbinder øen med det omkringliggende landskab og inviterer besøgende såvel som forbipasserende indenfor i det nye landskab.

Projektet Kunstens Ø har vundet Ishøj Kommunes Arkitekturpris 2016.

Sted

Ishøj

Bygherre

ARKEN - Museum for Moderne Kunst

Udført

2012 - 2016

Areal

180.000

Relateret

Helhedsplan for ny bydel med infrastruktur og grønne friarealer.