Urban & Landscape
Architecture

Anebjerg

LYTT Architetcure vandt sammen med JCN Bolig, NIRAS og P+P totalentreprisen om at opføre 85 nye andelsboliger, et kvartershus og tilhørende udearealer beliggende på en storparcel mellem Stillinge Landevej og Virringvej.

Med forslaget har teamet skabt et imødekommende, behageligt og robust boligområde, der henvender sig til børnefamilier såvel som ældre. Bebyggelsens ydre kanter er overvejende defineret af hegns- og træbeplantning, der udgør boligområdets landskabelige ramme. I den indre del af området slynger grøfter og stier sig naturligt gennem landskabet, der tegner Anebjerg som en sammenhængende helhed. 

Parkeringsarealerne er organiseret på bebyggelsens yderside og således holdes den centrale del af boligområdet bilfrit og sikrer optimal sammenhæng til de omkringliggende naturområder. Terrænet er svagt bearbejdet, så stier og grøfter ligger lavt i terrænet, mens bygningskroppe er placeret en smule hævet på en række landskabsøer, der skyder sig ud i terrænet. Derved skabes et bølget og oplevelsesrigt terræn samt differentiering mellem private haver og offentlige stier. Udearealerne fremstår naturlige i sit udtryk og er kendetegnet ved frodige grøfter, lange græsser og opstammede træer, hvilket giver beboerne oplevelsen af tæt kontakt til naturen samt godt overblik og tryghed i området. 

Sted

Skanderborg

Bygherre

Skanderborg Andelsboligforening

Udført

2016 - 2018

Rolle

Underrådgiver

Areal

20.000 m2

Anlægssum

DKK 100 mio.

Samarbejdspartner

JCN Bolig, NIRAS, P+P
  • Skitsering
  • Projektering
  • Fagtilsyn

Relateret

Transformationslandskab med LAR i fokus. Helhedsplan for industrigrund med tidligere betonfremstilling til ny, grøn bydel med boliger, kultur og erhverv. Bygherre: Roskilde Kommune