Urban & Landscape
Architecture

Tøndermarsken

LYTT Architecture har i samarbejde med Gjøde og Partnere Arkitekter og Sloth Møller udarbejdet et stærkt og identitetsbærende greb, som skal formidle Tøndermarskens unikke natur via støttepunkter i landskabet. Tøndermarsken har en letaflæselig geometri med kanaler og diger, og arkitekturen indpasser sig med respekt for dette store åbne landskab.

LYTT Architecture har i samarbejde med Gjøde og Partnere Arkitekter og Sloth Møller udarbejdet et stærkt og identitetsbærende greb, som skal formidle Tøndermarskens unikke natur via støttepunkter i landskabet. Tøndermarsken har en letaflæselig geometri med kanaler og diger, og arkitekturen indpasser sig med respekt for dette store åbne landskab.

Projektet består af fire delprojekter; Vidåslusen, Lægan pumpestation, shelterpladser og Kaffepletter, som alle er elementer der indgår i en let aflæselig form, og samtidig indrammer landskabet.

Vidåslusen skal fungere som et pejlemærke og udsigtspunkt, hvor den besøgende får 360 graders udsyn over Tøndermarsken. Lægan er Tøndermarskens pumpestation som skal rumme både formidling, madpakkerum og plads til ophold. Der er opført nye shelters som - foruden at skabe rammerne for en god naturoplevelse - er et kendetegn for området og samtidig små pejlemærker i det store åbne landskab. Slutteligt skal der skabes mulighed for ophold og madpakkespisning i Tøndermarskområdet. Kaffepletterne skal udvikles som en ’familie’, der både kan rumme en picnicsituation og en solitær bænk placeret langs stierne.

Disse fire delprojekter skal som helhed være med til at skabe et samspil mellem stedets natur og samtidig åbne op for Tøndermarskens mange potentialer så området bliver attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Derfor har brugerinddragelse været et vigtigt element, og der har været afholdt flere workshops, som alle har bidraget til styrkelsen af projektet.
Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune. 

Area

Tøndermarsken, Sønderjylland

Area

Tønder Kommune og Tøndermarsk Initiativet

Area

2019-2022

Area

Totalrådgivning

Area

Totalrådgiver

Area

Gjøde og Partnere Arkitekter, Sloth Møller

Area

DKK 10,7 mio.
  • Competition proposal
  • Competition proposal
  • Competition proposal

Relateret

Outdoor laboratory for play, learning, immersion and nature experiences in nature-sensitive areas. Focus on arrivals and availability. Client: The Danish Nature Agency, By & Havn and Copenhagen Municipality