Urban & Landscape
Architecture

Psykiatri i Aalborg (NAU)

LYTT Architecture har sammen med Friis & Moltke, MOE og OEC Consulting vundet opgaven om udflytning af Psykiatrien i Aalborg til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU).

Visionen er, at de fysiske rammer, som udformes i menneskelig skala, skal skabe tryghed og trivsel for den enkelte patient og være med til at danne grundlaget for udvikling og heling. Projektet bygger på forskning, der viser, at det forøger livsglæden, virker stressreducerende og påvirker den mentale restitution positivt at befinde sig i og have udsyn til landskabelige og grønne omgivelser. Derfor arbejdes der i projektet med uhindret adgang til uderummene. Der etableres tre forskellige typer af landskabs- og gårdrum, som varierer i funktion, beplantning, belægning samt drift og vedligehold, og således henvender sig til forskellige behov. Nogle gårdrum tilbyder mulighed for fysisk aktivitet, andre rum til fordybelse og ophold, mens andre blot fungerer som udkigshaver fra sengestuerne. Endvidere indrettes de ydre gårdrum med mere pladskrævende aktiviteter som køkkenhave, drivhus, multibane, frugtlund, værksted samt løbe- og gangstier.

Fælles for uderummene er, at der er skabt en balance mellem udfoldelsesmuligheder og et trygt sikret miljø, for dermed at sikre skærpede sikkerhedshensyn, som er nødvendig i denne type af byggeri.

Area

Hospitalsbyen Aalborg

Area

Region Nordjylland

Area

2015 - 2021

Area

Underrådgiver til Friis & Moltke

Area

11.000 m2

Area

256 mio. (1.etape)

Area

Friis & Moltke, MOE og OEC Consulting
  • Competition proposal
  • Competition proposal
  • Competition proposal
  • Competition proposal
  • Application for fonding
  • Application for fonding

Relateret

Udarbejdelse af nye uderum ifm. Ny Bispebjerg Psykiatri. Bygherre: Region Hovedstaden Psykiatri