Urban & Landscape
Architecture

Lundehusskolen

Skolens udearealer er transformeret fra fragmenterede, uoverskuelige enheder til et trygt og sammenhængende uderum med plads til alle. Særligt fokus på bedre udearealer til skolens specialklasser. 

Helhedsrenovering af skolegård med fokus på specialskoledelen, orienteringen, og sammenhæng mellem specialskole og normalskole. Den overordnede idé for hele skolen er at skabe en mere helstøbt skole, hvor der, via indretning og belægninger, er fokus på at styrke leg og orienteringen i området. 

Adgange markeres i belægningen i termoplast, med en farvekodning, der er koblet sammen med det officielle skilt på skolen og understreger konceptet ´Wayfinding´. Den nye grå skolegård styrker inklusionen og integrerer et nyt autismeområde i den store skolegård, så der med bygningen som ryg, og afgrænsede rum med kig til gården, er mulighed for indadvendte aktiviteter. Længere ud mod gården er der mulighed for mere og mere åbne rum og flere involverende aktiviteter, som kan styrke den enkelte elevs udvikling. 

Der er desuden legeøer i gummibelægning, der er indbyrdes koblet sammen. De nye udearealer understøtter dermed lege på tværs af normalområde og specialområde. Den primære skolegård består af de store grønne legeøer med træer og beplantning med fokus på at ´blive væk´og lege på tværs af alder og køn. Her er mulighed for alderssvarende aktivitetsområder, hvor hver ø repræsenterer hhv. indskoling, mellemskolen og udskolingsaktiviteter. Regnvandshåndtering indgik som en del af omlægningen af skolegården. Skolen var i drift under hele byggeriet.


Nomineret til Årets Skolebyggeri for specialområdet 2019.

Area

København

Area

Københavns Kommune

Area

2019- 2020

Area

Underrådgiver

Area

12.000 m2 (landskab 5000 m2)

Area

TRUST samarbejdet
  • Competition proposal
  • Competition proposal
  • Application for fonding
  • Competition proposal
  • Competition proposal
  • Competition proposal
  • Competition proposal

Relateret

New exciting outdoor facilities with more up-to-date areas that can offer a framework for differentiated play and stay options. Climate protection to avoid the accumulation of rainwater. Client: Copenhagen Municipality