Urban & Landscape
Architecture

Hasle Kirkegård

Udviklingsplanen for Hasle Kirkegård sigter mod at skabe en mere imødekommende og oplevelsesrig kirkegård igennem en nænsom omdannelsesproces.

Hasle Kirkegård havde længe trængt til renovering, og, i forlængelse af en skitse udarbejdet af tegnestuen i 2012, startedes i 2017 et forløb op omkring en udviklingsplan for kirkegården. Arbejdet skete i et tæt samarbejde med Menighedsrådet og kirkegårdens personale, og efter en proces bestående af inspirationsmøder, workshops og kirkegårdsvandringer blev den færdige plan afleveret og igangsat i sommeren 2018.
Planens fokus er at finde og forstærke de elementer, som gør Hasle Kirkegård unik. Derfor tages afsæt i kirkegårdens historie og dens tre aldre: den ældste kirkegård omkring selve kirken, 1900-tals kirkegården mod nord, og den nyere del af kirkegården mod øst. Dette blev løftestangen for en gradvis og nænsom omdannelse. Målet er at øge variationen af små steder og rumligheder og dermed skabe en mere oplevelsesrig kirkegård, der kan imødekomme nutidige behov for flere urnegravsteder, familiesamlingssteder, og fordybelsessteder i det grønne. Udviklingsplanen, der er inddelt i flere etaper, omfatter bl.a. en ny kørevej til rustvognen, et skovbælte, et åbent areal til udendørs gudstjenester, et lapidarium, en æblelund, en eng og et cirkulært andagtssted. Selve renoveringsarbejdet vil ske løbende i takt med at fredningstiderne for gravstederne udløber og forventes at være færdigt i 2025. Sideløbende pågår der en renovering af stendiger og smedejernslåger.

Area

Hasle, Aarhus V

Area

Hasle Sogns Menighedsråd

Area

2017- (igangværende)

Area

Totalrådgiver

Area

10.000 m2

Area

DKK 2,3 mio.
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding

Relateret

Gennemgribebende grøn transformation af Næsbjerg Kirke ude- og friarealer med særligt fokus på nye rumligheder og LAR. Bygherre: Næsbjerg Sogns Menighedsråd