Urban & Landscape
Architecture

Amagerværket BIO4

HOFOR’s and Copenhagen’s green visions are made visible with the building of a new power station block, BIO4, which through a vigorous architecture tells the story of the power station’s transition from fossil fuels to sustainable energy.

BIO4 is integrated into a new green masterplan based on the overall vision for Amagerværket. The plan invites citizens very close and allows them a glimpse of the production processes without compromising the necessary security. LYTT has devised a planting plan strategy, where tree planting is the leading strategic and character-creating element in the narrative about Amagerværket’s new identity. The power station block itself will be incased by an outer layer of suspended tree trunks as a symbol of the production. The tree planting visualises the power station’s transformation with time by – in a very concrete way – replacing the “footprints” from the demolished buildings with gigantic plant beds. Thus, the masterplan will eventually grow greener and greener pari passu with the power station’s green transition.  To secure a long-term and cohesive whole, a design manual has been devised as a guiding leading tool. As part of the master plan for the Kraftværks-peninsula a planting strategy rooted in a solid logistic infrastructure has been developed. Here, a manifold traffic group will function side by side and with security as the focal point. 
BIO4 integreres i en ny grøn helhedsplan, der med afsæt i den overordnede vision for Amagerværket, inviterer borgerne helt tæt på med mulighed for indblik i produktionsprocesserne uden at kompromittere den nødvendige sikkerhed.

LYTT har udarbejdet en beplantningsstrategi, hvor træplantning bliver det bærende strategiske og karakterskabende element i fortællingen om Amagerværkets nye identitet. Selve kraftværksblokken omsluttes af et udvendigt lag ophængte træstammer, som symbol på produktionen. Træplantningen visualiserer værkets transformation over tid ved helt konkret at erstatte ”fodaftrykkene” fra de nedrevne bygninger med gigantiske plantebede. På den måde vil helhedsplanen over tid vokse sig grønnere og grønnere i takt med værkets omstilling til grøn energi.

For at sikre en langsigtet sammenhængende helhed, er der udarbejdet en designmanual som overordnet styrende arbejdsredskab. Som en del af helhedsplanen for Kraftværkshalvøen er der ligeledes udviklet en planstrategi forankret i en solid logistisk infrastruktur, hvor en mangfoldig trafikgruppe skal fungere side om side, og hvor sikkerhed er i fokus.

Location

Amagerværket, Amager, Copenhagen

Client

HOFOR

Realised

2015 - 2020 (in progress)

Area

Underrådgiver

Total construction costs

DKK 200 mio.

Fee

-

Area

Outdoor areas: 30.000 m2, masterplan: 300.000 m2
  • design manual
  • sketching
  • project design
  • tender
  • Technical inspection
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding

Relateret

I forbindelse med det nye besøgscenter var det et ønske, at der blev indtænkt en helhedsplan for området, hvor en ny stiforbindelse kunne skabe kontakt mellem besøgscentret og den omgivende natur. Bygherre: Thisted Kommune