Urban & Landscape
Architecture

Tilgængelighed i Viborg

Projekt for identitetsstærk formidling og tilgængelig adgang til vigtige kulturhistoriske steder og seværdigheder i Viborgs historiske bymidte.

Viborg Kommune har i samarbejde med Realdania, Bevica Fonden, Arbejdsmarkedets Feriefond og Vanførefonden gennem længere tid arbejdet med et projekt, som skal forstærke identiteten i Viborgs historiske bymidte. Projektet omfatter både formidlingsmæssige og fysiske tiltag, herunder etablering af tilgængelig adgang til vigtige kulturhistoriske steder og seværdigheder i bymidten. 

Formidlingen af de nye tilgængelige ruter i den historiske bymidte foregår via 3 forskellige platforme: en trykt folder, en app samt en række fysiske skilte, der opstilles på udvalgte steder i byen. De 3 delelementer udvikles som et sammenhængende hele, der gensidigt supplerer hinanden og understreger Viborg-identiteten. LYTT Architecture har udarbejdet en designmanual for skiltning i Viborg, samt et skalerbart design af den nye tilgængelighedsskiltning i Viborg bymidte - kulturarvsskilte, tilgængelighedsskilte og ankomststandere. 

Det er ønsket at den fremtidige skiltning i Viborg midtby skal respektere byens kulturarv og afspejle Viborgs særlige DNA. Skiltningen skal derfor bestå af diskrete elementer af høj designmæssig kvalitet, der tillader den historiske bys kvaliteter at træde frem. Som et gennemgående bærende element i skiltenes design er der som en del af arbejdet med designmanualen udviklet en ny skrifttype - ”Viborgfonten” - der binder skiltene sammen på tværs af skiltetyper og placering. Fonten er udviklet af skriftdesigner Elias Werner. Skiltene er udført i tombak, og lægger sig derved materialemæssigt op af det øvrige inventar i Viborg bymidte. 

På Domkirkepladsen samt Hjultorvet opstilles standere med en taktil bronzemodel af bymidten, som man kan røre ved og dermed fornemme byens bygninger og struktur, og relationen mellem de forskellige byrum og gadeforløb. 
Viborg Kommune har vundet Europa Kommissionens særlige kulturarvspris under 2019 Access City Award på baggrund af projektet ”Tilgængelighed i historiske bykerner – nye veje til Viborgs kulturarv”.

Sted

Viborg

Bygherre

Viborg Kommune

Udført

2016

Rolle

Totalrådgiver

Anlægssum

DKK 160.000

Samarbejdspartner

Elias Werner
  • Designmanual
  • Design

Relateret

Frue Plads og Store Kannikestræde. Revitalisering og opgradering af central københavnsk plads samt tilstødende gågade. Bygherre: Københavns Kommune.