Urban & Landscape
Architecture

Vadestedet

LYTT Architecture har skabt et landskab af bakkeøer, der vokser sig op af en belagt flade. Mellem bakkerne dannes rumligheder, hvis karakter gradvis bliver mere private, jo tættere man kommer facaderne. 

Fliserne på pladsen er formet, så de ligner rullesten, der kunne have ligget i bunden af et vandløb og gennem tiden er blevet afrundet og glittet. De er et urbaniseret billede på den naturlige proces, som sten i landskabet gennemgår. Flisen, ”vadestenen”, er designet specielt til stedet og er således med til at understøtte pladsens identitet, fortælling, sammenhængskraft og lokale forankring. Sporadisk i bakkeøerne er plantet robinietræer, som med tiden vil danne en lund med et let løvtag. 

Bakkerne er i øvrigt beplantet med græsser, urter, mos og trædebregner, der spreder sig ud i fugerne mellem fliserne og derved skaber en glidende overgang mellem den grønne flade og den faste belægning. I et afgrænset område af pladsen kan regnvandet samle sig i fugerne mellem fliserne, og, hvis der er vand nok, dækkes fugerne helt, og kun flisernes øvre flade ses. Fliserne får funktion og karakter af trædesten, og der opstår et vadested – som en hilsen fra den nærtliggende og ”vilde” Amager Fælled. ”Vadestenen” åbner muligheden for en mere bæredygtig flade forstået på den måde, at der skabes en landskabelig belægning med synliggørelse af både det grønne og det blå element i landskabet. Da der på pladsen er direkte adgang til fem af boligens indgange, var det hensigtsmæssigt at inddele stedet i zoner med forskellig grad af privat- og offentlighed.

Sted

Ørestad, København

Bygherre

By & Havn

Udført

2015 - 2019

Rolle

Totalrådgiver i alle faser

Areal

1.000 m2

Anlægssum

2,5 mio.
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udførelse

Relateret

Nyfortolkning af kystbyen Blokhus' oprindelige karakter til rekreativt område. Omdrejningspunktet for omdannelsen er en genåbning og klimasikring af Blokhus Bæk. Bygherre: Jammerbugt Kommune og Realdania.