Urban & Landscape
Architecture

Strukturplan Viborg Syd

LYTT har i samarbejde med Rambøll og Viborg Kommune, udarbejdet en bæredygtig strukturplan for et nyt by- og boligområde syd for Søndersø i Viborg, som i fremtiden skal udgøre en helt ny bydel indeholdende 1200 boliger samt erhverv. Områdets store landskabelige og naturmæssige kvaliteter er generator for udviklingen af planen. Dertil spiller forholdet til jernbanen og hovedlandevejen Rute 26 vigtige roller i processen.

Strukturplanen har afsæt i et fokus på bæredygtig planlægning i relation til emnerne: Grøn struktur og stier, klima og energi, vandhåndtering, tæthed, samt  infrastruktur og trafik. LYTT har udarbejdet landskabsanalyse og efterfølgende skitsering på mulige løsninger, hvor de landskabelige værdier sammenflettes med ny og eksisterende infrastuktur. Analyser og studier indgår i de fremtidige kommuneplaner i Viborg kommune. Kommunen har i processen deltaget i udviklingsarbejdet på lige fod med rådgiveren. Der er således et efteruddannende perspektiv i processen, som også resulterer i et stort kendskab til og ejerskab overfor den endelige plan. Udover de tilknyttede medarbejdere fra Planafdelingen er også en række andre fagligheder tilknyttet projektet i form af en Ressourcegruppe, der inddrages løbende gennem workshops, vandringer i det konkrete område, mv. Ressourcegruppen indeholder repræsentanter fra andre forvaltninger, samt eksterne institutioner såsom museum, skovfoged og energiselskab. Arbejdet præsenteres løbende i de politiske udvalg.

Sted

Viborg

Bygherre

Viborg Kommune

Udført

2010-2011

Rolle

Hovedrådgiver

Areal

230 ha

Samarbejdspartner

Rambøll og Viborg Kommune
  • Strukturplan
  • Procesfacilitering
  • Landskabsanalyse
  • Skitsering

Relateret

Udviklingsplan for fremtidens nye, resiliente bydel i Vejle. Ny Rosborg skal være et attraktivt udflugtsmål og et mangfoldigt og klimatilpasset by- og boligområde. Bygherre: Vejle Kommune