Urban & Landscape
Architecture

Steno Diabetes Center Nordjylland

LYTT udformer sammen med Friis & Moltke og Rambøll det nye Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN), der bliver en del af et nationalt netværk af diabetescentre i regionerne i Danmark. Visionen for etableringen af SDCN er at skabe et centralt element, et nyt videnscenter for samarbejdet omkring diabetesindsatsen i Region Nordjylland.

Konkurrenceforslaget finder sit arkitektoniske idegrundlag blandt de mennesker, der skal færdes i huset. De tre brugergrupper, patienter, behandlere og forskere, med hver deres  forskelligartede behov, skal kunne mødes på tværs i Centeret, fagligt såvel som uformelt. Den patientcentrerede tilgang føres videre over i de fysiske rammer, som inviterer udenfor og tager imod i et let overskueligt miljø, hvor nøgleordene er tryghed og diversitet. Der arbejdes således med et enkelt, men stærkt hovedgreb omkring forholdet mellem rumlig intimitet, fælles opholdsarealer og oplevelsesrige forbindelser mellem ude- og indearealer. Varierende rumforløb i form af attraktive grønne lommer i vente- og opholdsarealer samt overdækkede opholdsterrasser bringer udsigten og det omgivende landskab ind i bygningen. På terrasserne kan patienterne trække frisk luft og tilfældigt møde personalet i uformelle rammer. Terrasserne indrettes med skærmende vægelementer, der skaber rolige og private zoner. Områderne gøres flerfunktionelle for at sikre fleksibilitet i anvendelsen af arealerne og for at de mange forskelligartede behov tilgodeses. 

Sted

Nyt Aalborg Universitetshospital, Aalborg

Bygherre

Region Nordjylland og Novo Nordisk Fonden

Udført

2018-2022 (Igangværende)

Rolle

Underrådgiver

Areal

7.000 m2

Anlægssum

DKK 200 mio

Samarbejdspartner

Friis & Moltke og Rambøll
  • Konkurrenceforslag
  • Bygherrerådgivning
  • Program og idé
  • Projektering
  • Udførelse
Udsnit af dommerbetænkning: ”Forslaget anviser et meget overbevisende hovedgreb med gode overvejelser over rumlige intimiteter. Der er en fin bearbejdelse af daglysindfald og grønne rum/sammenhæng mellem inde og udearealer. Materialet understøttes på glimrende vis af visualiseringer med en god skalamæssig forståelse.

Relateret

Landskabsgrebet ved udbygningen af Sygehus Sønderjylland i Aabenraa – Akutsygehus, understreger den visuelle og fysiske sammenhæng til det omgivende landskab. Bygherre: Region Syddanmark