Urban & Landscape
Architecture

Slotsholmsgade 12

Taget af en parkeringskælder, gulvet af en gårdhave: Slotsholmen 12 er et godt eksempel på, hvordan begrønning på dæk kan tage sig ud. LYTT Architecture har sikret, at fire ministerier har fået nye smukke omgivelser - midt i København.

Gårdanlægget er fra midten af 1960’erne og udgør designmæssigt et tidstypisk haveanlæg udformet i god overensstemmelse med byggeriet, der omkranser og definerer haverummet. Det eksisterende anlæg havde et stramt formsprog med kvadratiske felter, der bestod af hævede bede, vandbassiner og brostensbelagte flader. Nu skyller nye bølgeformer ind over haveanlægget og går i dialog med den stramme geometri.

I beplantningen er der lagt vægt på årstidsvariation, som skaber oplevelsesværdi og tilfører den tilstræbte brugervenlighed et ekstra lag. Bedene er, med deres specielle formsprog markerede af karakteristiske plantekasser i tombak, med til at give haven status som et særligt sted og skaber opmærksomhed på forskellige tidspunkter i løbet af året pga. frodighed og en markant farvesætning i træer, buske og bundplantning.

Sted

Købehavn

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Udført

2012

Areal

3.000 m2

Rolle

Totalrådgivning
  • Brugerinddragelse
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udførelse

Relateret

Omlægning af bevaringsværdig historisk gårdhave i forbindelse med fredet bygning. Bygherre: Dansk Apoterkerforening