Urban & Landscape
Architecture

Skagens Museum

I forbindelse med til- og ombygningen af Skagens Museum har LYTT Achitecture været ansvarlig for de tilhørende udearealer, herunder forplads, museumshave, skulpturgård samt parkeringsarealer. 

Udvidelsens samspil med Ulrik Plesners gamle museumsbygning fra 1928 og de karakteristiske gaderum kræver særlig omhu i bearbejdningen. Gen­nem en fintfølende fornemmelse for stedet og den historiske kontekst er der i udearealerne arbejdet med stedskarakteristisk beplantning, der på elegant vis linker til konteksten og historien samt formidler over­gangen mellem nyt og gammelt med stor respekt. De nye bygninger og udearealer understøt­ter museets kulturelle værdi og eksisterende identitet. 

Der indarbejdes forskellige stemninger og rumligheder i henholdsvis de udadvendte bymæssige arealer og de indadvendte mere intime haverum. Forpladsen åbner op, indbyder til ophold og bliver en del af byrummet. Projektet er støttet af en lang række fonde: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Det Obelske Familiefond mf. Det udvidede og gennemrenoverede Skagens Museum blev indviet af Hen­des Majestæt Dronning Margrethe i februar 2016.

Sted

Skagen

Bygherre

Skagens Museum

Udført

2011 - 2016

Areal

1.800 m2

Samarbejdspartner

COWI og Friis & Moltke

Relateret

Nyt trappeparti og niveau-fri besøgsindgang til Folketingets hovedindgang. Bygherre: Folketinget