Urban & Landscape
Architecture

Odder Bymidte og Å

LYTT Architecture har gennem flere år arbejdet med fornyelse af Odder bymidte og gader, pladser, trafik- og friarealer. Arbejdet har både byrums- og klimahensigter og omfatter landskabsbearbejdning, beplantning, belægning, belysning og byrumsinventar samt regnvandshåndtering.

LYTT Architecture har udarbejdet en helhedsplan for Odder Bymidte, som tager udgangspunkt i at fastlægge trafikale strukturer og byrum samt udpege de væsentligste bymæssige karaktertræk. Som følge heraf omfatter helhedsplanen tre forløb: Det Blå-Grønne Strøg, Handelsstrøget og Det Kulturhistoriske Strøg. De tre forløb har til formål at sammenbinde byen med den naturlige å som centralt element og danne grundlag for en videre udformning af særlige byrum og pladser.

Helhedsplanen har været udgangspunkt for en række efterfølgende projekter ved Rådhuskarren, Rosengadekvarteret og Polititorvet, hvor LYTT Architecture forestået dispositionsforslag, hovedprojekt, proces, mv. Projektet ’Odder Bymidte’ er derfor yderst omfattende med følgende delprojekter: Helhedsplan for Odder Bymidte; Omlægning af Rosengade; Etablering af 3 byrum: Stationsforpladsen, Polititorvet, samt friarealer omkring Rådhuset; Fornyelse af parkering, fri- og opholdsarealer ved boligkarré; Design af byrumsinventar; Etablering af stibroer, byrum og platforme ved Odder Å. 

Sted

Odder midtby

Bygherre

Odder Kommune

Udført

2003-2013; 2017-2019

Rolle

Totalrådgiver

Anlægssum

DKK 32 mio.

Samarbejdspartner

Rambøll, LB Consult og Grontmij
  • Helhedsplan
  • Skitsering
  • Projektering
  • Udbud
  • Tilsyn
Endvidere blev LYTT i 2017 valgt til at udføre landskabsudformning og klimatilpasning af åstrækningen syd for bymidten, hvor tegnestuen bl.a. har udformet tre by- og landskabsrum med hhv. kulturhistorisk karakter tættest på bykernen, aktive legezoner samt byrum med skovkarakter. I denne sammenhæng er der arbejdet med at sikre åen mod oversvømmelse.

Relateret

Omdannelsen af bymidten til et nyt fælles samlingssted for hele byen. Et byrum, der afspejler Havdrups identitet, og dyrker det at bo, leve og have hjemme i Havdrup. Bygherre: Solrød Kommune