Urban & Landscape
Architecture

Ny Teknisk Skole Silkeborg og Ungdomsboliger

LYTT Architecture har vundet projektkonkurrencen om Ny Teknisk Skole Silkeborg, College 360, samt tilhørende ungdoms- og elevboliger og udearealer i samarbejde med Årstiderne Arkitekter, Søren Jensen Rådgivende Ing. A/S og Autens. Ny Tekniske Skole Silkeborg rummer HTX, Hotel & Restaurantskole, Auto, Håndværk & Design, samt et elevhus med 200 boliger. 

Det landskabelige greb forener ankomstareal med skolens indre fællesgård i en skrånende tagflade, hvorved der skabes en stor samhørighed mellem alle skolens arealer - inde såvel som ude. Den skrånende tagflade beplantes med grønne frodige bede og indbyder til ophold og fællesskab. Omkring skolen anlægges et multifunktionelt asfaltbelagtareal, der både fungerer som køreareal og indeholder flere forskellige funktioner der indbyder til aktivitet. Elevboligerne er placeret én etage over skolens indre fællesgård, som de orienterer sig imod. Deres orientering kombineret med placeringen lader livet i boligerne blive en integreret del af dagligdagen på skolen samtidig med, at den private zone i boligen bevares. Teknisk Skole Silkeborg blev i 2017 DGNB certificeret med Guld og opfylder 2020 energikravene. Projektet har stillet store krav til integreret design og  prioriteringen af skolens udearealer er vægtet højt. 

Sted

Silkeborg

Bygherre

Teknisk Skole Silkeborg

Udført

2014-2020

Rolle

Underrådgiver

Areal

45.000 m2

Anlægssum

DKK 290 mio. (landskab)

Samarbejdspartner

Årstiderne Arkitekter, Søren Jensen og Autens
  • Skitsering
  • Projektering
  • Udbud
  • Tilsyn
Udtalelse fra bedømmelseskomitéen:
”En teknisk skole indrettet som dette forslag vil give vide rammer for læring og bidrage til øget forståelse og indsigt mellem afdelingerne, fremme det tværfaglige samarbejde og knytte eleverne sammen i én skole.”erne sammen i én skole.”

Relateret

Udvidelse samt etablering af udearealer herunder forplads, ankomst, gårdrum, beplantning, belægning, terræn, parkering og udendørs møblering ifm. Aarhus Tech - Midtby Campus. Bygherre: Tseknisk Skole Aarhus