Urban & Landscape
Architecture

Aarhus Tech - Midtby Campus

LYTT Architecture har i samarbejde med Jakobsen & Blindkilde, Cubo Arkitekter og Alectia vundet 1. præmie i konkurrencen om Midtby Campus, Teknisk Skole i Aarhus. Opgaven indebærer udvidelse samt etablering af udearealer herunder forplads, ankomst, gårdrum, beplantning, belægning, terræn, parkering og udendørs møblering.

Aarhus Tech er placeret mellem indfaldsvejen Silkeborgvej, Dollerupvej og Daugbjergvej – og sammen med det fremtidige VIA-byggeri på Ceresgrunden, kollegierne, mv. skabes en attraktiv ny bydel i Aarhus. Her trækker de gamle fredede industribygninger tydelige historiske spor og sammen med de rekreative naturområder omkring Aarhus Å opstår bydelens helt egen særlige karakter med Godsbanen som kulturcentrum. Udgangspunktet har været at fremelske baggårdsstemningen – en rå flade med masser af muligheder, med fri bevægelse, plads og rum. Et samlet asfalttæppe forbinder bygningerne og skaber en helhed i Midtby Campus. Grønne sprækker i asfalten trækker smalle linjer på tværs af asfalttæppet eller efterlader større åbne græstæpper. Sprækkerne har deres eget poetiske formsprog, som trodser logistikkens stramme geometri. Op ad sprækkerne kommer græs, træer og flere steder et kurvet terræn – som den ubearbejdede natur, der bryder gennem asfalten. Asfalttæppet og de grønne sprækker går igen overalt på campus og skaber en tydelig identitet for Aarhus Tech. Samtidig bliver der skabt masser af både små og forskelligartede rum og nicher, men også større og mere urbane flader.

Sted

Aarhus

Bygherre

Teknisk Skole i Aarhus

Udført

2012 - 2014

Rolle

Underrådgiver

Areal

8.000 m2

Anlægssum

DKK 38 mio.

Samarbejdspartner

Jakobsen & Blindkilde, Cubo Arkitekter og Alectia
  • Skitsering
  • Projektering
  • Udbud
  • Fagtilsyn