Urban & Landscape
Architecture

Novozymes

LYTT Architecture har iscenesat et landskab, der disponeres af tre landskabselementer: græsflader, lange trærækker og små lunde. Landskabsudformningen er en reference til naturen versus kulturlandskabet, som er det Novozymes beskæftiger sig med. 

Novozymes Innovation Campus skal være et globalt centrum for virksomhedens forskning og forretningsudvikling. Det nye campus er tegnet, så det respekterer områdets unikke naboskab til Dyrehaven. Bygningens lyse, sandstensfarvede teglsten giver et roligt og homogent indtryk, der er med til at skabe sammenhæng i naturområdet. Terrasser og indre gårdhaver tegner de bygningsnære uderum. Et hovedstrøg løber gennem Novozymes nye campus og samler bygningens 4 kvadrater samt orkestrerer bevægelsesflowet, og med både kaffeøer og uformelle møderum, lægges der op til en dynamisk hverdag i et levende miljø. 

Den landskabelige iscenesættelse tegnes generelt af tre landskabselementer: græsflader, lange trærækker og små lunde - en reference til Dyrehaven med udgangspunkt i de landskabstypologier, der tegner grunden: en åben mark, læhegn og en lille trekantet fredskov. Ved at tage udgangspunkter i eksisterende kvaliteter, indskrives de nye tiltag i miljøet og forstærker områdets kvaliteter. Det skaber lokal sammenhængskraft, hvilket er en forudsætning for tiltrækningskraft. Fremover skal medarbejdere, besøgende og lokale borgere nyde godt af en varieret beplantningsstrategi og nye muligheder for rekreative og sunde oplevelser under åben himmel. Belysning sikrer tryg adgang 24/7. Offentligheden får adgang til dele af campus, hvor bl.a. en eksisterende skov gøres til del af en park med naturstier.

Ankomstarealerne bearbejdes nøje, og for hele sitet er er der indarbejdet en strategi om tilgængelighed for alle, hvilket sikres med omtanke i løsningerne og universelt design. Regnvand tilbageholdes på egen grund via forskellige LAR-løsninger. På grunden nedsives vandet i græsområder, i grøfter langs vej eller ledes via lavninger i terræn til nedsivning i bassiner. Hvor vandet skal løbe på tværs af veje og stier ledes vandet under terræn i ledninger eller rør. 

En natursti etableres som en løbe- og aktivitetsrute med enkle træningspladser lagt ud i landskabet, så der dannes et sammenhængende aktivitetsbånd. Ruten fører brugeren igennem flere forskellige landskabsrum og dermed forskellige sanseoplevelser. Der etableres otte aktivitetspladser langs båndet. Ved at tilføre et ekstra lag af muligheder for bevægelse og motion i landskabet, får forskellige brugergrupper adgang til at træne styrke, hurtighed og bevægelighed. Træningsfaciliteterne udføres i stål og træ med respekt for anlæggets naturmæssige karakter.
1. præmie i projektkonkurrence

Sted

Lyngby

Bygherre

Novozymes

Udført

2015 - 2019

Rolle

Underrådgiver til VLA

Areal

140.000 m2

Samarbejdspartner

Rambøll, VLA og NCC
  • Brugerinddragelse
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udførelse

Relateret

Parken udgør en ny grøn oase for byens borgere og en samlende og sammenbindende funktion for de omkringliggende sundhedsfaglige institutioner, herunder Skive Sundhedshus, Hospice Limfjord og Regionspsykiatrien i Skive.