Urban & Landscape
Architecture

Ny jernbanestation i Hedensted

LYTT Architecture har forestået projektering af den ny jernbanestation i Hedensted herunder design af broer, forpladser og byrumsinventar.

I forbindelse med etablering af en ny jernbanestation i Hedensted er der indledningsvis udført en disponerings- og helhedsplan, samt programfase. Efterfølgende har LYTT forestået projektering, udbud og tilsyn af anlægsarbejder på forpladser, perroner, ’kys & kør’-område, gangbro og beplantninger. 
 
Den ny station skaber et både fysisk og symbolsk bindeled imellem byens to bydele. De to ankomstpladser i sort basalt er udformede som store trappepartier, der tager imod og opfordrer til ophold - både for byens beboere og i ventetiden for de rejsende.
 
Stibroen er udformet som en hvid betonvinge, der bæres af to kraftige sorte betonpiller, og elevatortårnene er udformet i klart glas. Enkelte bede med både løv- og nåletræer begrønner området.

Sted

Hedensted

Bygherre

Trafikstyrelsen, Banedanmark og Hedensted Kommune

Udført

2004 - 2007

Rolle

Underrådgiver

Samarbejdspartner

Sweco, Hedensted Kommune
  • Skitsering
  • Dispositionsforslag
  • Projektering
  • Design af bro, perroner, forpladser og inventar
  • Trafiklogistik
  • Udbudprojekt
  • Fagtilsyn

Relateret

Helhedsplanen, design og projektering af Hærvejsbroen, som stedets samlende element. Broen udgør et trafikalt knudepunkt i bymæssig kontekst og sikrer et gnidningsfrit flow af togpassagerer og bløde trafikanter. Bygherre: Viborg Kommune, Mercantec og Realdania