Urban & Landscape
Architecture

Novo Nordisk kantinegård

LYTT Architecture har udformet en frodig kantineterrasse til Site Måløv, med ly under robinietræernes flagrende løv. Den markante trappe leder ned til en gårdhave, der er disponeret af en lineær geometri, som opdeler gårdhaven i mindre enheder.  

Det nye hesteskoformede forskningsafsnit danner en atriumgård, der er indrammet på tre sider af facader og mod syd afgrænses af en trappe i hele gårdrummets bredde. Gårdrummet danner både ankomst til bygningens store auditorium og terrasse for kantinen. Langsgående bede danner et regulært system, der styrer trærækker, buske og bundplantning, som skaber rum til ophold. Robinietræernes lette kroner danner et løvtag, der kaster en behagelig skygge, når der spises. Gule teglklinker giver gulvet og den mægtige trappe sammenhængskraft, og ved arrangementer i forskningsafsnittets store auditorie danner trappe og gårdhave en fornem ankomst for gæsterne. Trappen kan tillige agere udendørs auditorium, og her kan der snildt sidde 500 tilhører.

Sted

Måløv

Bygherre

Novo Nordisk

Udført

2013 - 2016

Areal

5.000 m2

Samarbejdspartner

Rambøll
  • Brugerinddragelse
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udførelse

Relateret

Fornyelse af plads til ophold og parkering med relation til Glyptoteket. Bygherre: Københavns Kommune.