Urban & Landscape
Architecture

Multipark Fuglebjerg

LYTT har vundet den spændende opgave om at udarbejde et idéoplæg og helhedsplan for Multipark Fuglebjerg, der skal være et nyt og identitetsstærkt omdrejningspunkt for byens borgere. 

Et stigende antal børn og unge har foranlediget ønsket om et nyt samlingssted i byen - et samlingssted, der kan bygge bro imellem de unge, forebygge kedsomhed og kriminalitet og samle dem om aktiviteter, hvor også voksne og forældre kan deltage. LYTT ser på mulighederne for etablering af en ny fodboldbane, skatebane, legeområde, løbestier og andre funktioner, der lægger op til leg og bevægelse i urbane, grønne omgivelser. Ligeledes indtænkes områder, der inviterer til at udfolde andre legestile, bl.a. en sansehave, samt faciliteter til ophold og hverdagsaktiviteter. Undervejs i projektet faciliteres borger- og interessentinddragelse bestående af flere workshops, hvor der lægges vægt på at forankre projektet hos brugere og naboer til området. I den indledende opstartsfase arbejdedes der med flere forskellige scenarier, bl.a. 
  • Sløjfen, der sammenbinder området med et bånd af aktiviteter, 
  • Tårnet, der giver mulighed for udkig over byens tage, samt 
  • Tæppet, der folder et aktivitetstæppe udover området.
’Multipark Fuglebjerg’ er støttet af Næstved Kommune og Realdanias kampagne Mødestedet – en kampagne for landsbyklynger.

Sted

Fuglebjerg, Næstved

Bygherre

Næstved Kommune og Realdania

Udført

2019-2020

Rolle

Totalrådgiver

Areal

6000 m2

Samarbejdspartner

Se til Siden Aps
  • Idéudvikling
  • Ideoplæg
  • Brugerinddragelse
  • Helhedsplan
  • Skitsering
  • Programmering

Relateret

Danmarks største naturlegeplads, der bygger på idéen om at skabe et nyt grønt og aktivt samlingssted for byens daginstitution, skole samt spejdere, plejehjemsbeboere og idrætsudøvere. Bygherre: Den Selvejende Institution Munkebo Bypark