Urban & Landscape
Architecture

LIFE Science Center

Fødekæden for dygtige forskere begynder tidligt, og derfor skal naturvidenskab gøres mere tilgængelig for elever og lærere på landets folkeskoler og gymnasier. Med denne erkendelse har Novo Nordisk Fonden iværksat en storstilet plan om at øge interessen for de naturvidenskabelige fag blandt børn og unge med initiativet LIFE.

Den bærende idé for det landskabelige udtryk omkring LIFE er en sammenfletning mellem bygning og landskab. Bygningens geometri vil afspejle sig i landskabets geometri, og bygningens program for læringsmiljø vil også sætte sine spor i uderummet. Inde og ude flyder sammen.

Landskabet får nogle meget bygningsnære arealer, som aftager i intensitet, når man bevæger sig ud i det omgivende landskab med et mere ekstensivt udtryk. Overgangen vil være flydende. Det nære landskab omkring LIFE-bygningen understøtter aktiviteterne i bygningen, hvor det f.eks. er muligt at etablere biotoper, dyrke og udvikle prøver/samples, som indgår i case-undervisningen. Landskabets indhold giver mulighed for både oplevelser og opdagelser.

Landskabets ramme er fleksibel og kan optage fremtidige ændringer. Rammen skaber orden og mulighed for rationel drift i et landskab, der følger naturens cyklus og årstider. Rammen sætter grænser for sommerens frodighed og fungerer som smuk geometri i vinterens triste dvale.

LIFE er en benævnelse, som både indrammer initiativets faglige fokus – den levende natur, naturvidenskaben og dens anvendelse – og er begyndelsesbogstaverne for ambitionen: Læring, Inspiration, Fascination og Engagement.

LIFE vil blive understøttet af tre platforme, der omfatter mobile laboratorier etableret i specialbyggede lastvogne, der skal køre ud til landets skoler og gennemføre forskellige naturvidenskabelige eksperimenter. En digital platform med læringspakker som skal kunne tilgås af alle landets skoleelever og lærere. Et fysisk læringscenter i Lyngby som skal huse faciliteter for udvikling af undervisningsmateriale og læringspakker. Byggeriet skal endvidere indrettes med undervisningslaboratorier og fungere som besøgscenter for skoleklasser.

Der gives landets lærere helt nye værktøjer i hænderne. Der arbejdes med spilbaserede digitale løsninger, der kan række ud til mange, uden de behøver at være fysisk til stede i LIFE-bygningen. Teknologidelen er traditionelt ret dyr for grundskolen, og for lærerne er det normalt en svær tilgængelig viden. I en travl hverdag er LIFE-undervisningsmaterialet en gave for lærere på alle niveauer.

Undervisningsmaterialet vil konkret give de unge de problemstillinger og ”nødder”, forskerne selv sidder og arbejder med. Det giver motivation og interesse for naturfag her og nu, og kan for de ældre årgange åbne for et kvalificeret karrierevalg.

Visionen er at nå alle folkeskoleelever og gymnasieelever i Danmark”. Per Falholt, Director, LIFE.

Sted

Dyrehavens Jorder, Lyngby

Bygherre

Novo Nordisk Fonden

Udført

2017-2020

Rolle

Underrådgiver

Entrepriseform

Fagentreprise

Samarbejdspartner

VLA og COWI

Budgetteret entreprisesum

DKK 6,5 mio

Areal

4000

Anlægssum

DKK 5 mio.
  • Byggeprogram
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojektering
  • Projektopfølgning
  • Fagtilsyn
  • Driftsplan