Urban & Landscape
Architecture

LIFE Science Center

Fødekæden for dygtige forskere begynder tidligt, og derfor skal naturvidenskab gøres mere tilgængelig for elever og lærere på landets folkeskoler og gymnasier. Med denne erkendelse har Novo Nordisk Fonden iværksat en storstilet plan om at øge interessen for de naturvidenskabelige fag blandt børn og unge med initiativet LIFE.

Den bærende idé for det landskabelige udtryk omkring LIFE er en sammenfletning mellem bygning og landskab, hvor overgangen mellem tegelflade og græseng vil være flydende. Det nære landskab omkring LIFE-bygningen understøtter aktiviteterne i bygningen, hvor det f.eks. er muligt at etablere biotoper, dyrke og udvikle prøver/samples, som indgår i case-undervisningen. Landskabets indhold giver mulighed for både oplevelser og opdagelser. Landskabets ramme er fleksibel og kan optage fremtidige ændringer. Rammen skaber orden og mulighed for rationel drift i et landskab, der følger naturens cyklus og årstider. Rammen sætter grænser for sommerens frodighed og fungerer som smuk geometri i vinterens triste dvale. LIFE er en benævnelse, som både indrammer initiativets faglige fokus – den levende natur, naturvidenskaben og dens anvendelse – og er begyndelsesbogstaverne for ambitionen: Læring, Inspiration, Fascination og Engagement.

Rammen for læring i vand er en 5 cm forsænkning i terræn med terrasseringer mod øst. I vest er et tappested med rent brugsvand. Vandelementet består af insitustøbt beton med en 40 cm bred kant som på steder med terrænskifte danner et overløb, der leder vandet videre ned til næste bassin. Overløbene kan lukkes af, såfremt man ønsker at opdæmme vand på større arealer i forbindelse med et forsøg. Imellem terrænskiftene er der afgrænsede flader af beton. Med sand, ler og enkelte elementer som klodser, sten og lægter kan børn her opbygge dæmninger og stiliseret vandløb og dermed lære om vand energi og tyngdekraft. Udelaboratoriet består af fem betonplinter med forskellige funktioner udført i glat beton. De er som langborde opstillet i en lang række og har samme topkote, men da det omkringliggende terræn stiger væk fra bygningen, får bordene varierende højde. To af plinterne fungerer som store vaskeborde, hvor der kan eksperimenteres med lydbølger og vandmodstand. Et tredje vandbassin er et stort sjaskekar og endelig to arbejdsborde.

Sted

Dyrehavens Jorder, Lyngby

Bygherre

Novo Nordisk Fonden

Udført

2017-2020

Rolle

Underrådgiver

Areal

4000 m2

Anlægssum

DKK 5 mio.

Samarbejdspartner

VLA og COWI
  • Byggeprogram
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojektering
  • Projektopfølgning
  • Fagtilsyn
  • Driftsplan

Relateret

Etablering af et alternativt og innovativt anlæg til fodboldtræning. Bygherre: Herning Kommune og Herning Fremad