Urban & Landscape
Architecture

Letbane på Ring 3

I forbindelse med udviklingen af Letbanen har LYTT i et lærerigt og givtigt tværfagligt samarbejde bidraget med rådgivning inden for planlægning og mobilitet, stedsbundne trafikale løsninger, byrum og klimatilpasning. Vi har haft fokus på indarbejdelse af trafiksikkerhed, tilgængelighed, støjafskærmning, klimasikring, og plads til træer og byliv i vej- og byrum med ellers udpræget karakter af trafik-korridor.

Hovedstadens Letbane vil løbe fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord og binde Københavns omegnskommuner tættere sammen på tværs af de eksisterende S-togslinjer. Projektet indeholder design af 29 letbanestationer, 16 omformerstationer, et kontrol- og vedligeholdelsescenter samt bearbejdning af 28 km by- og landskabsrum langs den kommende Letbane.
 

I den indledende fase var en omfattende landskabsanalyse og bidrag til VVM-undersøgelser en stor del af opgaven ligesom en formidlingsorienteret designmanual blev udarbejdet. I det efterfølgende projektforløb er designmanualen videreudviklet sammen med øvrige rådgiverpakker til brug for forskellige former for udbud. I perioden 2018-2020 pågår projektopfølgning samt kvalitetssikring af respektive entreprenørers tegnings- og beskrivelsesmateriale i forbindelse med deres udarbejdelse af tegninger og dokumenter til brug for udførelse. Letbanen forventes klar til brug i 2023/2024.


Visualiseringer: GPA

Sted

Storkøbenhavn

Bygherre

Hovedstadens Trafikselskab

Udført

2014-2023

Rolle

Underrådgiver

Samarbejdspartner

Gottlieb Paludan Arkitekter, COWI og Kontrapunkt
  • VVM redegørelse
  • Klimasikring
  • Byrumsdesign
  • Beplantningsplan

Relateret

Identitetsskabende velkomst til Ørestad Nord. Bygherre: By og Havn