Urban & Landscape
Architecture

Landskabsatlas

LYTT har udviklet fire landskabsatlas som skal danne grundlag for udarbejdelsen af nye lokalplaner i udvalgte sommerhusområder i Nordjylland. Atlassene beskriver landskabelige-, bebyggelsesmæssige- og strukturelle karakterer for områderne og opbygger en forståelse for, hvad der bør styrkes indenfor hvert område.

Der er 200.000 sommerhuse i Danmark, og de koncentrerer sig i unikke kystlandskaber - 9.000 af disse ligger i Jammerbugt Kommune langs Blokhus og Saltum Strand, som er meget populære ferieområder. En del af boligmassen her har dog efterhånden nået en alder, hvor der er behov for opgraderinger, men den danske sommerhuskultur har forandret sig siden de første sommerhuse blev bygget i 1950’erne. For modsat dengang, hvor husene udelukkende blev brugt i sommerhalvåret, bruges sommerhusene i dag rundt. Der er herved også opstået en tendens til, at levestandarden i sommerhuset helst skal være som derhjemme både hvad angår æstetik og funktioner. 

Men for at undgå, at de ændrede ønsker til sommerhusets størrelse og komfort sker på bekostning af stedets kvaliteter og fælles herlighedsværdi, har vi udarbejdet disse landskabsatlas, som er særlige kort- og stedanalyser, som udgør grundlaget for en række landskabelige og byplanfaglige anbefalinger ifm. renoveringer, til- og ombygning af de eksisterende sommerhuse i dette område. 

Atlassene beskriver landskabelige-, bebyggelsesmæssige- og strukturelle karakterer for områderne og opbygger en forståelse for hvad der bør styrkes indenfor hvert område. Atlassenes inddeling af delområder ligger til grund for kommunens nye lokalplangrænser og atlassenes indhold danner et grundlag for de nye lokalplanbestemmelser. Atlassene bliver således faglige, bagvedliggende vurderinger der udgør et fundament for kommunens planarbejde, og bliver dagligt brugt i forbindelse med lokalplanlægning, dispensationsansøgninger og byggesagsbehandlinger. 

I sommerhusområderne er der mange aktører, der skal inddrages i planprocesserne, herunder grundejere og grundejerforeninger. Atlassene er i den sammenhæng et værktøj til borgerinddragelse og formidling, hvor det tydeliggøres, at sommerhusområderne rummer en stor mangfoldighed og variation i karakter, udtryk og struktur som muliggør forskellige intentioner og retninger for udvikling. Dette giver beboerne et kendskab til deres sommerhusområde og mere klarhed over de landskabelige værdier, som omkranser deres bolig.

Sted

Saltum Strand Nord og Syd, Faarup Klitter & Blokhus

Bygherre

Jammerbugt Kommune

Udført

2017-2023

Rolle

Hovedrådgiver

Areal

Ca. 12 km2
  • Kortlægning og registrering
  • Landskabsanalyse
  • Bygnings- og strukturanalyse
  • Anbefalinger