Urban & Landscape
Architecture

Krøyers Plads

Vand skaber både liv og ro. Ved at udfolde udearealernes potentiale til at understøtte et velkommende miljø, er det lykkedes at skabe byrum, der sikrer alle lige mulighed for en plads i solen. Her er plads til beboernes udeliv, restauranternes udeservering og forbipasserendes uformelle ophold. Designstrategien genaktiverer kajkanten i overensstemmelse med stedets egenart og skaber samtidig merværdi i øjenhøjde med brugerne.

Gennem hele udviklingsprocessen har der været stort fokus på maksimal offentlig tilgængelighed og åbenhed på friarealerne. Intentionen har været at skabe uderum, der understøtter et mangfoldigt byliv, og det har derfor været vigtigt at skabe rum, hvor der er plads til alle. Der er udviklet seks byrum med hver deres særkende, der understøtter varierende former for byliv. Byrummene bindes sammen af forbindelser, der skaber områdets næsten labyrintiske bevægelsesstruktur og høje sammenhængskraft. Alléen er den grønne gade, der binder nyt og gammelt sammen. Pladsen er ankomsten og mødestedet - et hængsel mellem Christianshavn og Krøyers Plads. Haven er det frodige åndehul, hvor planter myldrer frem i sprækker - her er tæt og intimt. Terrassen er højdepunktet, der muliggør visuel kontakt med havnen, byen og verden. Promenaden er sammenhængen med Københavns Havn og det lange, lige kig langs kaj-kanten. Bryggen er den tætte kontakt til vandet og skibene. Krøyers Plads er et robust og bæredygtigt byrum, idet problemer med overfladevand håndteres vha. LAR-løsninger. Designløsningerne kan modstå oversvømmelse, og ligeledes er det underjordiske parkeringsanlæg, beliggende direkte under kajarealet, sikret mod stormflod.
MIPIM Award 2015 - Best Residential Development, The Nordic Eco Label 2015, København Kommunes Bygningspræmiering 2016, Green Good Design Award 2017, Architizer A+ Award Jury Winner 2017

Sted

København

Bygherre

NCC

Udført

2011 - 2018

Rolle

Underrådgiver

Areal

12.000 m2

Anlægssum

DKK 20 mio.

Samarbejdspartner

VLA og COBE
  • Helhedsplan
  • Brugerinddragelse
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udførelse

Relateret

Udviklingsplan for fremtidens nye, resiliente bydel i Vejle. Ny Rosborg skal være et attraktivt udflugtsmål og et mangfoldigt og klimatilpasset by- og boligområde. Bygherre: Vejle Kommune