Urban & Landscape
Architecture

Klimabyen Middelfart

”Vandet viser vejen” er en værdiskabende udviklingsstrategi med forslag og løsninger i øjenhøjde med byen, dens beboere og de mange kræfter, der er med til at gøre Klimabyen i Middelfart til et godt sted at være. 

En bæredygtig samtænkning af klimatilpasning og byudvikling kræver, at der lægges særlig vægt på inddragelsen af lokale borgere og interessenter. Gennem en proces med fokus på borgernes medindflydelse og unikke lokale indsigter i forhold til udviklingen af fysiske løsninger, har vi sikret lokal opbakning og ejerskab til løsningerne og motiverer dermed til handling på egen grund. 

Med introduktion af tre vandveje, der relaterer sig til tre forskellige bykvarterer: Skovkvarteret, Allékvarteret og Bykvarteret, viser vi vandets mangfoldighed, når det bevæger sig ned gennem den stejlt skrånende bydels gader. "Aktivitetsskoven" er bydelens nye rekreative område med varieret planterigdom og et stort udvalg af rum og elementer, der inviterer til forskelligartet leg og idræt. 

Vand skaber frodighed, og vandet viser vejen til en grønnere by. Ved i byplanlægningen at arbejde bevidst med en varieret beplantningsstrategi i klimatilpasningsløsningerne synliggør vi, hvordan artsdiversitet er en positiv merværdi ved grøn regnvandshåndtering og samtidig kan være med til at skabe nye aktive og rekreative byrum til glæde for borgerne. De nye  byrum er med til at styrke fortællingen om Middelfart som et godt og grønt sted at bo og drive virksomhed og dermed løfte kommunens strategi om bæredygtighed.

Vinder af 2-faset projektkonkurrence og Vinder af Danvas Klimapris 2018 

Sted

Middelfart

Bygherre

Middelfart Kommune og Middelfart Spildevand

Rolle

Totalrådgiver i alle faser

Udført

2014 - 2019

Areal

450 ha

Anlægssum

DKK 75 mio.

Samarbejdspartner

Adept (underrådgiver) og WSP(sidestillet rådgiver)
  • Borgerinddragelse
  • Skitseforslag
  • Helhedsplan
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udførelse

Relateret

Som led i en større byomdannelse er byen blevet vendt mod vandet ved at skabe synergi og forbindelse mellem byens vigtigste funktioner; bymidten, stranden og havnen. Bygherre: Mariagerfjord Kommune og Realdania