Urban & Landscape
Architecture

Juelsminde Havneområde

LYTT Architecture har i 2015-2016 udarbejdet en strategisk helhedsplan for Juelsminde by med vision og retning for rammer og udviklingsområder. Efterfølgende er arbejdet blevet konkretiseret med udformning af nyt rekreativt havnetorv, og et promenadeforløb med faciliteter for ophold ved og aktiviteter på vandet, som samtidigt fungerer et teknisk anlæg, der skal imødekomme den stigende klimaudfordring.Det gode samarbejde med visionsråd og kommune blev videreført i udarbejdelsen af en fysisk helhedsplan for havneområdet i 2017. Et væsentligt punkt i planen handler om at disponere trafikken, så der skabes en bilfri zone omkring havnebassinet, der udvikles til en rekreativ promenade og indbydende havnebyrum. Samtidig indarbejdes bedre parkeringszoner. I 2017-2018 konkretiseredes arbejdet yderligere med udformningen af et nyt havnetorv, der skal skabe en oplevelsesrig og smuk ramme om bylivet på et helt centralt sted, hvor by, havn, vand og land bindes sammen til glæde for byens borgere og besøgende. Sideløbende har LYTT også forestået indledende undersøgelser af muligheder for etablering af landskabelig højtvandssikring (dige) på kyststrækningerne nord og syd for havnen. Klimasikringen tænkes sammen med tilgængelighed langs kysten og til vandet, hvor der foreslås en klimasikrings-kystpromenade, som et sted for oplevelser og fællesskab for borgere såvel som besøgende.

Sted

Juelsminde Havn og Marina

Bygherre

Hedensted Kommune

Udført

2018

Rolle

Bygherrerådgiver, Totalrådgiver

Areal

5 ha

Samarbejdspartner

Visionsrådet Juelsminde og Juelsminde Havn
  • Helheds- og visionsplan
  • Bygherrerådgivning
  • Brugerinddragelse
  • Skitseforslag

Relateret

Parallelopdrag. Kystsikring af 13 km lang kystlinje og skybrudsikring af Dragør Kommune i tæt samspil med kommunen og dens borgere. Bygherre: Dragør Kommune og Realdania